Ukategorisert

Én million i offentlig sektor

Rapporten fra Statistisk sentralbyrå er skremmende; én million ansatte i offentlig sektor i 2030 er et høyt tall.

Nærings- og handelsdepartementet har en positiv tilnærming til rapporten, og mener det ikke blir en industridød i Norge i overskuelig fremtid. Én million mennesker som er ansatt i offentlig sektor, betalt av skattefinansierte penger, er skremmende lesning for Liberalerens redaksjon. Uten at politikerne effektiviserer og omstiller, kommer dette til å bli svært kostbart for skattebetalerne. Ingen tyder på at dagens politikere er flinke til å foreta prioriteringer.

Den politiske debatten om offentlig sektor må snart komme; skal vi ha en stat som tar ansvar på mange felt eller skal hver enkelt borger få mer frihet til å styre eget liv, med det ansvaret som friheten gir? Rapporten gir i alle fall grunnlag for en nødvendig debatt.

Mest lest

Arrangementer