Notiser

Partileder i fengsel?

Partiloven er sendt ut på høring. Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet foreslår flere administrative sanksjonsmuligheter for brudd på partiloven, samt bøter – og i særlige tilfeller også fengselsstraff på opp til fire måneder for gjentatte og/eller grove brudd.

Det blir litt spennende å se hvilke holdninger som råder i Senterpartiet i saken som nå er sendt ut på høring.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami