Notiser

Partileder i fengsel?

Partiloven er sendt ut på høring. Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet foreslår flere administrative sanksjonsmuligheter for brudd på partiloven, samt bøter – og i særlige tilfeller også fengselsstraff på opp til fire måneder for gjentatte og/eller grove brudd.

Det blir litt spennende å se hvilke holdninger som råder i Senterpartiet i saken som nå er sendt ut på høring.

Mest lest

Arrangementer