Ukategorisert

Reagerer på Nederland-skildring

Stein Hoftvedt, aktiv i Folkeaksjonen LUHM, reagerer på Liberalerens artikkel Turistene årsaken til innstramninger i Nederland. Reaksjoner er bra!

–Det er ikke turistene som er årsaken til innstramninger i Nederland! Årsaken er at en høyreorientert regjering trenger å vise muskler, og velger symbolsaker som angår minoriteter. De stedene det har kommet klager fra er små grensebyer som har vært mål for nabolandstrafikk a la de norske handleturene rett over grensa til Sverige. Ingen kaller disse “turister”, skriver Stein Hoftvedt I kommentaren som han publiserte på Liberaleren.

I Motgift, nummer 2 2010, er det en artikkel om den nederlandske politikken. Skribent Roar Sellevoll spør om det er begynnelsen på slutten i artikkelen.

–Det er ikke fritt frem for coffee shops i Nederland lengre. Snarere tvert imot strammer både sentrale og kommunale myndigheter inn
regelverket. For turister kan det snart være slutt på fristedene for
cannabisrøyking. Flere kommuner vurderer nå å innføre pliktig medlemskap, et medlemskap forbeholdt nederlandske statsborgere, skriver Sellevoll i artikkelen.

Det er i overkant av 700 coffee shops i Nederland, men tallet er
synkende. Nye retningslinjer som ble vedtatt i 2008 medfører at alle
coffee shops som ligger nærmere enn 250 meter fra videregående
skoler må stenge innen 2011. For Amsterdam betyr dette at 43 av
byens 226 steder må stenge.

— Nederland er en magnet for såkalte narkotikaturister. Ordførere i
nederlandske grensebyer er bekymret for den belastning narkotikaturismen påfører lokalbefolkningen, som kjøring i påvirket tilstand, ulovlig parkering, ulike forseelser som naskeri og offentlig urinering, samt gatesalg av narkotika, ifølge artikkelen.

Uansett hva vi kaller tilreisende personer, vil Nederland være mer liberal enn det vi er i dagens Norge. Spørsmålet er om landet vil være mye eller bare litt mer liberal enn det rødgrønne Norge. Vi vet hva totalforbudet innebærer og disse ulempene fortjener ikke de nederlandske borgerne.

La meg sitere Milton Friedman: ”Hvis du ser på krigen mot narkotika fra en ren sosialøkonomisk synsvinkel, så er statens rolle å beskytte narkotikakartellet”, sitat slutt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer