Ukategorisert

Jernbane i nord?

Jernbane i nord vil bli ekstremt kostbart for skattebetalerne. Samferdselsministeren vil utrede muligheten for jernbane i Nord-Norge.

–Det er viktig å se på morgendagens næringsliv. Det åpnes nye muligheter når det gjelder malmeksport og reiseliv. Dette må vi utrede. Her må vi henge på. Vi må legge bedre til rette for de mulighetene som finnes, sier samferdselsminister Maghnild Meltveit Kleppa til NRK.

Det trenger ikke være negativt at ministeren vil ha en utredning, som helt sikkert vil gi politikerne opplysninger om marked, skattefinansierte bidrag og nyttekostnad. Det ligger i kortene at jernbaneutbygging i Finnmark og Troms vil bli ekstremt kostbart. Prisen er sannsynligvis flere, opptil mange, titalls milliarder kroner. Politikerne vil forhåpentligvis finne ut at prisen er for høy til å være verdt innsatsen. Dersom konklusjonen blir annerledes vil skattebetalerne få nok en regning å betale.

Mest lest

Arrangementer