Ukategorisert

Oppfordring fra Haugli

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) kommer med en oppfordring i forbindelse med Verdens AIDS-dag som er i dag, onsdag 1. desember.

–Det er på tide at Norge følger anbefalingene fra UNAIDS og fjerner straffelovens paragraf 155. Hiv er ingen forbrytelse, skriver Håkon Haugli på egen Facebook-vegg.

Stortingsrepresentanten har helt rett.

Straffelovens paragraf 155:
«Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaktsomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil 6 år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil 3 år ved uaktsom overtredelse. Medvirkning straffes på samme måte. Er fornærmede den skyldiges nærmeste, finner offentlig påtale bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det».

For flere opplysninger om paragrafen, sjekk nettstedet til HivNorge.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Henrik
Henrik
11 years ago

Hva er din begrunnelse for å være enig med Haugli? Er enig i at denne paragrafen ikke er særlig god, spesielt siden almennfarlig sykdom kan være så utrolig mye. Og også siden de som går på retrovirale medisiner ikke er særlig smittefarlige. Men å lyve om HIV, en dødelig sykdom, og så ha sex med mange, er det riktig om det er tillatt? En annen viktig sak er hvordan kriminaliseringen av narkotikabrukere fører til spredning av HIV. http://www.viennadeclaration.com/ Selv om FHI også har lenket til dette, har ikke media eller myndighetene tatt tak i det. Senest ved å ikke la… Read more »

IvarE
IvarE
11 years ago

BMS:
Nei, loven kriminaliserer ikke sex. Loven stigmatiserer heller ingen.

Loven kriminaliserer forsettlig smitte av en potensielt dødelig sykdom. Den konkretiserer et av de mange aspekter av det å utsette andre for unødig fare.

Akkurat som det er forbudt å kjøre i fylla, kjøre uaktsomt i boligstrøk, ukontrollert bruk av skytevåpen, etc., etc.

Johnsen
Johnsen
11 years ago

Unnskyld meg, men kalte du TSG for en god liberaler akkurat nå? Jeg må si jeg til dels er enig med liberaleren og dens skribenter i de fleste saker, men akkurat her må jeg si at du bommer så grovt at det er på grensen til falsk reklame for et parti og en politiker. TSG er ikke en liberaler. Hennes tanker, visjoner og planer for Venstre (og dets partiprogram) er så lite liberale som man kan få det, fordi, hun som alle andre, har konformert til det som er «standarden» for hva man kan tillate seg å tenke her til… Read more »

Gullstandard
11 years ago

Mener du i fullt alvor at det skal være lov å smitte noen med en dødelig sykdom med fullt overlegg ???

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Det dreier seg ikke her om å kriminalisere HIV og AIDS. Det dreier seg tvert imot om å straffe den som forsettlig eller uaktsomt utsetter sakesløs tredjeperson for livsfare; livsfare som kunne og burde vært unngått. De som piper om at loven stigmatiserer dem, må ha følgende alternativer klare for seg. 1 Noen blir stigmatisert. 2 Noen uskyldige mennesker blir syke og dør. Valget bør være klart for alle som ser litt lenger enn sin egen nese.

Fra arkivet