Ukategorisert

Oppfordring fra Haugli

Stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) kommer med en oppfordring i forbindelse med Verdens AIDS-dag som er i dag, onsdag 1. desember.

–Det er på tide at Norge følger anbefalingene fra UNAIDS og fjerner straffelovens paragraf 155. Hiv er ingen forbrytelse, skriver Håkon Haugli på egen Facebook-vegg.

Stortingsrepresentanten har helt rett.

Straffelovens paragraf 155:
«Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaktsomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet, straffes med fengsel inntil 6 år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil 3 år ved uaktsom overtredelse. Medvirkning straffes på samme måte. Er fornærmede den skyldiges nærmeste, finner offentlig påtale bare sted etter fornærmedes begjæring med mindre allmenne hensyn krever det».

For flere opplysninger om paragrafen, sjekk nettstedet til HivNorge.

Mest lest

Arrangementer