Ukategorisert

Fagbevegelsen mister medlemmer

Reduksjon i antall medlemmer betyr mindre makt for fagforeningslederne.

Organisasjonsgraden har sunket merkbart i de nordiske landene. Det har, ifølge Fafo, vært betydelig nedgang i Danmark, Sverige og Finland. Også i Norge har den gått noe ned, men ikke så mye som hos våre nordiske naboer.

Endringene i arbeidslivet er nok den viktigste årsaken til nedgangen. Det har blitt mange små bedrifter fremfor de store industrigigantene med høy organisasjonsgrad.

Ettersom fagbevegelsen er en stor forsvarer av dagens velferdsstat, er det hyggelig å registrere at bevegelsen mister oppslutning. Forhåpentligvis blir resultatet redusert innflytelse, noe som kan bety mer frihet for borgerne.

Fafo-notatet Fagorganisering i Norge.

Fafo-notatet Fagorganisering i Norden.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.