Ukategorisert

Fagbevegelsen mister medlemmer

Reduksjon i antall medlemmer betyr mindre makt for fagforeningslederne.

Organisasjonsgraden har sunket merkbart i de nordiske landene. Det har, ifølge Fafo, vært betydelig nedgang i Danmark, Sverige og Finland. Også i Norge har den gått noe ned, men ikke så mye som hos våre nordiske naboer.

Endringene i arbeidslivet er nok den viktigste årsaken til nedgangen. Det har blitt mange små bedrifter fremfor de store industrigigantene med høy organisasjonsgrad.

Ettersom fagbevegelsen er en stor forsvarer av dagens velferdsstat, er det hyggelig å registrere at bevegelsen mister oppslutning. Forhåpentligvis blir resultatet redusert innflytelse, noe som kan bety mer frihet for borgerne.

Fafo-notatet Fagorganisering i Norge.

Fafo-notatet Fagorganisering i Norden.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer