Ukategorisert

Si nei til statlig eierskap!

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om statens eierskap. Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til innspill og dialog.

nettstedet til regjeringen tar Nærings- og handelsdepartementet imot innspill. Det er mulig å benytte et eget skjema eller e-postadresse eierskapsmeldingen@nhd.dep.no.

Liberaleren håper statsråden får inn mange tilbakemeldinger om at statens rolle er som regulator og lovgiver, og skal selv ikke være en aktør på markedet.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad J.
10 years ago

Regulator og lovgiver, ja, samt skattlegger, men ikke som kommersiell aktør. Her er dere på rett spor.

Tove Kristin Solberg
Tove Kristin Solberg
10 years ago

Dette synspunktet er jeg så enig i og jeg håper at regjeringen kan diskutere dette på en saklig måte og komme frem til regulativer som kan få statlige organer som kommuner og fylkeskommuner, særlig her i Møre og Romsdal hvor de har blandet kortene alt for mye og mistet styringen over hva de skal blande seg i, til å innse sin rolle og ikke bruke statlige midler for å kjempe for sin personlige oppfatning av penger og rett og galt.

Fra Liberalerens arkiv