Ukategorisert

Si nei til statlig eierskap!

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om statens eierskap. Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til innspill og dialog.

nettstedet til regjeringen tar Nærings- og handelsdepartementet imot innspill. Det er mulig å benytte et eget skjema eller e-postadresse eierskapsmeldingen@nhd.dep.no.

Liberaleren håper statsråden får inn mange tilbakemeldinger om at statens rolle er som regulator og lovgiver, og skal selv ikke være en aktør på markedet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer