Ukategorisert

Si nei til statlig eierskap!

Regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om statens eierskap. Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer til innspill og dialog.

nettstedet til regjeringen tar Nærings- og handelsdepartementet imot innspill. Det er mulig å benytte et eget skjema eller e-postadresse eierskapsmeldingen@nhd.dep.no.

Liberaleren håper statsråden får inn mange tilbakemeldinger om at statens rolle er som regulator og lovgiver, og skal selv ikke være en aktør på markedet.

Tags:

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami