Ukategorisert

Uskyldig, men kriminell

En borger er medansvarlig dersom tjenesten er kjøpt fra en aktør som har unndratt skatter og avgifter.

Fra 1. januar 2011 blir det iverksatt lovverk som innebærer en innskjerping av muligheten til å betale med kontanter. Politikerne vil ”ta” personer som trives med kontaktbetalinger.

Ifølge de nye reglene gis ikke næringsdrivende inntektsfradrag etter skatteloven og fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven for kostnader, dvs. kjøp av varer og tjenester, som ikke er betalt via bank, hvis beløpet er over 10 000 kroner. I lovbestemmelsen er det presisert at flere betalinger som gjelder samme vareleveranse, tjeneste, kontrakt eller lignende, skal vurderes som én betaling ved anvendelse av beløpsgrensen. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger ses samlet for kostnader som kommer til fradrag samme år.

I tillegg kan privatpersoner som kjøper tjenester eller varer sammen med tjenester, bli gjort medansvarlig for skatt og merverdiavgift som ikke er innberettet av den næringsdrivende som leverer tjenesten. Medvirkeransvaret gjelder for omsetning der kjøpesummen overstiger 10 000 kroner og kjøperen ikke har betalt via bank, ifølge nettstedet sticos.no.

Sticos er et kompetansesenter for alle som jobber med regnskap, lønn og personal.

Politikerne gjør det de kan for å lage et komplisert samfunn. Denne loven er et godt bevis på det!

Mest lest

Arrangementer