Ukategorisert

Ber regjeringen vise ansvar

Regjeringen må vise ansvar og utsette behandlingen av datalagringsdirektivet, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

I dag tidlig legger regjeringen frem datalagringsdirektivet. Enkelte har hevdet at det kun er politiet som vil får tilgang til sporene som legges igjen når hver enkelt av oss ringer, sender sms, sender epost osv. Realiteten er nok at også NAV, Finanstilsynet med flere vil kunne få tilgang, i tillegg vil nok også priavte aktører kunne gå til domstolen og få tilgang.

– Datalagringsdirektivet truer bla. personvern og kildevern, og det er med rette pekt på hvor lett det vil være for kriminelle å om direktivet sier Direktør internet og nye medier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

FrP, KrF, V, SP, SV, advokater, presseorganisasjoner, Datatilsynet, IT-næringen med flere advarer på det sterkekeste mot direktivet, Barneombudet og Redd Barna er med rette bekymret for de negative konsekvensene av å innføre direktivet. Forsvarsdepartementet har pekt på den betydelige sikkerhetsrisikoen ved å lagre sensitive data om personer i utvalgte stillinger. I tillegg blir direktivet revidert akkuratt nå, likevel forsøker Arbeiderpartiet forsøker å haste det gjennom Stortinget og inn i norsk lov.

– Som IKT-Norge har påpekt ved flere anledninger er regjeringen godt kjent med at det pågår en revidering av direktivet og det er derfor opplagt at vi må vente på utfallet av dette sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Datalagringsdirektivet er en kontroversiell og bentent sak i Norge, flere politikere og jusseksperter har ment at dersom Norge noen gang skal benytte reservasjonsretten er på det på dette direktivet. Flere EU land har ikke implementert direktivet. I Tyskland og Romania har konstitusjonsdomstolene stoppet direktivet på grunn av konfilkt med grunnlovene.

– I Tyskland har konstitusjonsdomstolen sagt at direktivet, slik det var tatt inn i tysk lov, var grunnlovsstridig. Der er loven fjernet og alle datene er slettet, og det er stilt så store krav til sikkerhet og personvern at det er grunn til å tvile på om direktivet noen gang blir innført i Tyskland sier Torgeir Waterhouse.

Nylig avholdt kommisjonen en konferanse om direktivet i Brussel hvor kommisjonær Cecilia Malmström varslet at den tidligere evalueringen er over, og at man nå er i gang med revidering av direktivet. I tillegg til å antyde korte lagringstid, peker også kommisjonæren på at det er høyst aktuelt å se på hvilke typer lovbrudd direktivet skal omfatte, regler for tilgang til dataene etc.

– Kommisjonær Cecilia Malmström peker på at det vil komme endringer i direktivet etter den pågående prosessen. Det fremstår nærmest som en desperat handling av Arbeiderpartiet å skulle tvinge dette frem nå, spesielt med tanke på at det kan bli endret betydelig på flere sentrale punkter sier Waterhouse.

Arbeiderpartiet forsøker å haste datalagringsdirektivet inn i norsk lov mot store og berettigede protester fra de relevate fagmiljøene i Norge. EU har begynt å endre direktivet på flere punkter som kan gjøre at forslaget fra regjeringen går langt utover rammene for det direktivet slik det kan fremstå etter revideringen.

– Det finnes ingen gode grunner for å haste et slikt lovverk, som truer både personvernet og kildevernet, gjennom Stortinget nå, det eneste ansvarlige nå er å utsette behandlingen i Norge til den pågående revisjonen av direktivet er fullført i EU, sier Waterhouse.

Mest lest

Arrangementer