Notiser

DLD: Omfattende dissens i regjeringen

Selv om regjeringen idag har sagt ja til å innføre EUs datalagringsdirektiv i norsk lov, er den delt på midten. SV og SP sier nei, og har levert en omfattende dissens. Les hva Aftenposten skriver, samt informasjon på SPs hjemmeside.

Mest lest

Arrangementer