Ukategorisert

Forslag om et friere samfunn

Fremskrittspartirepresentanter har fremmet forslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene, herunder å avskaffe den såkalte «Brustad–bua ».

Det er representantene Solveig Horne, Harald T. Nesvik, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg, som ønsker å oppheve paragraf 5 i Lov om helligdager og helligdagsfred. Dokument 8-forslaget får ikke tilslutning i denne perioden, men FrP skal ha ros for forsøket.

Dokumentet fra FrP-politikerne er lagt ut på Stortinget.no.

Heller ikke FrP ønsker et helt fritt samfunn når det gjelder frivillige avtaler om handel. Representantene ivaretar paragraf 3 og 4 i loven, paragrafer som sørger for helligdagsfred.

Det er stor motstand mot et friere samfunn på Stortinget. De rødgrønne partiene ønsker strenge reguleringer. Det samme gjør KrF og deler av Høyre.

Mest lest

Arrangementer