Ukategorisert

Økt tilslutning for ny narkotikapolitikk!

En resolusjon for en ny narkotikapolitikk ble nedstemt med knapp margin på årsmøtet til Rogaland FpU.

Det har de siste årene vært en revolusjon i narkotikadebatten. På 90-tallet var det stort sett medlemmer av FRIdemokratene som talte for legalisering. I dag, vel 15 år etterpå, er det en bølge for en ny kurs i mange miljø. Tilhengerne har gått fra å være en sekt til en liten folkeaksjon. Fantastisk!

Da årsmøtet i Rogaland FpU behandlet en resolusjon i helgen, ble forslaget forkastet med 19 mot 14 stemmer. 14 stemmer i et stort lag i FrP-familien er mye. Nedstemt denne gangen, men helt sikkert vedtatt ved neste korsvei.

Resolusjonen En ny og bedre retning for norsk narkotikapolitikk:

Norsk narkotikapolitikk er blant verdens strengeste. Samtidig ligger vi på overdosetoppen i Europa, og titusenvis av narkotikaavhengige lever under forferdelige forhold. Det er på tide å ta lære av våre feil, og se etter suksessfaktorer i andre land.

”Det har vært rystende å erkjenne hva jeg egentlig har vært med på, og jeg kan ikke – i motsetning til dem som først nå innser narkokrigens svære og nytteløse omkostninger. – unnskylde meg med at jeg ikke kunne vite bedre,”
– Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund

Portugal har valgt en annen retning og avkriminaliserte bruk av narkotiske stoffer. Etter dette har bruken av de fleste stoffer har vært omtrent flat og i noen målegrupper har bruken gått vesentlig ned. Særlig bruk av narkotiske stoffer i alderen 15-19 år. Portugal har ikke fått ”dopturisme” som kritikerne fryktet på forhånd. Portugal er i dag blant landene i EU med lavest bruk av narkotika.

Antall overdosedødsfall har falt dramatisk og det samme gjelder overføringen av farlige smittsomme sykdommer som HIV. Kriminaliteten har falt betydelig og velferden til de narkomane har økt radikalt. De narkomane er i stand til å ha normale jobber og eie hus fordi de ikke må bruke alle pengene sine på dop og utføre brekk til stadighet for å finansiere dopen.

Kort sagt kan man konkludere med at dekriminalisering av narkotika har vært en gedigen suksess. Portugal står som et glimrende eksempel på at man oppnår langt bedre resultater med frihet enn med forbud.

Rogaland FpU mener enkeltindividet har en moralsk rett til all form for fredelig aktivitet, inkludert bruk av narkotiske stoffer.
Rogaland Fremskrittspartiets ungdom ønsker en ny retning for norsk narkotikapolitikk som er rasjonell, moralsk riktig, og som vil gi de narkomane ett verdig liv og en betydelig bedre velferd.
Rogaland FpU går derfor inn for full legalisering av narkotiske stoffer.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Liberalister bør være globalisterLiberalister bør være globalister
  Nasjonalisme er en form for kollektivisme. Derfor bør liberalister være globalister.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?