Ukategorisert

Avvikler en konsesjonsordning

Stortinget har avviklet en konsesjonsordning. Hurra!

Stortinget vedtok 14. juni 2010 å oppheve den kommunale konsesjonsordningen for videoomsetning. Lovendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2011.

Begrunnelsen er at konsesjonsordningen for videoomsetning har mistet mye av sin betydning, både som kulturpolitisk instrument og som kontrollordning, ifølge regjeringen.no.

Det er viktig å glede seg over små fremskritt. Dette er et bittelite skritt i riktig retning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer