Ukategorisert

Avvikler en konsesjonsordning

Stortinget har avviklet en konsesjonsordning. Hurra!

Stortinget vedtok 14. juni 2010 å oppheve den kommunale konsesjonsordningen for videoomsetning. Lovendringene vil tre i kraft fra 1. januar 2011.

Begrunnelsen er at konsesjonsordningen for videoomsetning har mistet mye av sin betydning, både som kulturpolitisk instrument og som kontrollordning, ifølge regjeringen.no.

Det er viktig å glede seg over små fremskritt. Dette er et bittelite skritt i riktig retning.

Tags:

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami