Ukategorisert

Godt poeng i pressestøttedebatten

Lokalradioleder vil forståelig nok ha pressestøtte.

Andreas Reitan, styreleder i NLR, ønsker likebehandling mellom aviser og lokalradiostasjoner, og krever mediestøtte til radiostasjoner. Kravet er naturlig, fordi politikerne gir mange aviser enorme konkurransefortrinn gjennom ordningen med pressestøtte.

Reitan er ikke fornøyd med rapporten fra Mediestøtteutvalget, ifølge lokalradio.no.

Aktørene i markedet kjemper hardt om oppslutningen. Når noen får skattefinansierte tilskudd, betyr dette konkurransefortrinn i forhold til aktører som må klare seg uten tilskudd fra skattebetalerne.

Liberaleren vil ha helt like konkurransevilkår og økt frihet for borgerne. Å avvikle ordningen med skattefinansiert støtte gir reduserte offentlige utgifter, noe som igjen gir rom for skatte- og avgiftslettelser. Å fjerne subsidiene vil skape like konkurransevilkår mellom de ulike medieaktørene.

Mest lest

Arrangementer