Ukategorisert

Vil bekjempe narkotikaturisme

Maastricht har fått medhold av EU-domstolen. Det betyr nye restriksjoner på salg av cannabis til utenlandske borgere som besøker den nederlandske grensebyen Maastricht.

Vedtaket i domstolen danner presedens for andre byer i Nederland, blant annet Amsterdam, dersom politikerne ønsker å hindre narkotikaturisme. Det betyr at utenlandske borgere, som bor i unionen, kan få problem med å besøke de kjente coffeeshopene. Flere restriksjoner betyr mer narkotikaomsetning på gaten, noe som igjen kan føre til økt bruk av sterkere rusmidler.

Coffeeshopene i Nederland har vært et vellykket virkemiddel i narkotikapolitikken. Ja kampen mot narkotika er tapt, men det er om å gjøre tapet så hederlig som mulig.

Det var Maastricht som vedtok et forbud mot salg av cannabis til utenlandske borgere. Marc Michel Josemans, eieren av en shop, klaget forbudet inn for en lokal rett, etter at det ble bevist at han hadde gjester uten fast bopel i Nederland på plassen Easy Going i Maastricht. I utgangspunktet vant han saken, men en høyere rettsinstans ba EU-domstolen vurdere saken og domstolen har fattet sin beslutning som betyr en mindre liberal politikk enn det som har vært vanlig.

Marc Michel Josemans mener forbudet gir ulik behandling av EU-borgere, og har utvilsomt rett i påstanden. Domstolen påpeker i dommen at det er ulovlig å omsette narkotika, selv om Nederland har tradisjoner med toleransepolitikk på dette området.

Coffeeshopene består
Nederland vil også i fremtiden vært et eldorado sammenlignet med Norge, fordi politikerne tror på en toleranselinje i kampen mot misbruk av narkotika.

For nederlandske borgere har dommen lite å si, men nordmenn som besøker landet kan i fremtiden slite med å ta en lovlig blås i landet som på mange måter har vært et forbilde for norske liberalister.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
10 years ago

Det beste hadde vært å legalisere cannabis i hele EU, ikke stramme inn i Nederland. Da hadde man sluppet problemet med narkoturisme. Selv om dette skjer i Maastricht, tviler jeg på at det skjer i Amsterdam med det første. Dette er grensebyer som har opplevd store lekkasjer og smugling, noe de antakelig fortsatt vil, men nå går det nok under jorden. Amsterdam vil miste en stor andel turister og inntekter dersom de vedtar dette. For det er ikke et ubetydelig antall som reiser dit for å besøke coffeeshops eller bordeller. Personlig hadde jeg aldri reist dit om det ikke hadde… Read more »

Fra arkivet

 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • Prøysenisme er god liberalismePrøysenisme er god liberalisme
  “Å forklare essensen av liberalisme gjennom Alf Prøysen, sier du?” Check!
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Jeg er motstander av demokratietJeg er motstander av demokratiet
  Demokrati er en ineffektiv og umoralsk styreform.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.