Ukategorisert

Mest kjøring utenfor tettbygde strøk

Bilistene kjører i stor grad på veier utenfor tettbygde områder.

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over kjørelengder i Norge. Oversikten viser at bilen er viktig og det er helt sikkert årsaken til at politikerne skattelegger bilistene hardt.

Utenlandske biler sto for rundt 1 prosent av den samlede kjørelengden med personbiler i Norge i 2009.

Ser vi alle typer norske og utenlandske kjøretøyer under ett, tilbakela de til sammen 43,8 milliarder kilometer på norske veier i 2009. Denne samlede kjørelengden tilsvarer omtrent 150 turer fram og tilbake til sola, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det mest oppsiktsvekkende i oversikten, er at 49 prosent av kjøringen ble gjort på veier utenfor tettbygde områder. Det betyr at mange bilister bruker bilen som et godt alternativ i pendling til jobb, skoler, barnehager og fritidstilbud. Restriksjoner på bilbruk går utover borgere som er avhengig av bil.

For alle tallene, besøk nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer