Ukategorisert

Mest kjøring utenfor tettbygde strøk

Bilistene kjører i stor grad på veier utenfor tettbygde områder.

Statistisk sentralbyrå har laget en oversikt over kjørelengder i Norge. Oversikten viser at bilen er viktig og det er helt sikkert årsaken til at politikerne skattelegger bilistene hardt.

Utenlandske biler sto for rundt 1 prosent av den samlede kjørelengden med personbiler i Norge i 2009.

Ser vi alle typer norske og utenlandske kjøretøyer under ett, tilbakela de til sammen 43,8 milliarder kilometer på norske veier i 2009. Denne samlede kjørelengden tilsvarer omtrent 150 turer fram og tilbake til sola, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det mest oppsiktsvekkende i oversikten, er at 49 prosent av kjøringen ble gjort på veier utenfor tettbygde områder. Det betyr at mange bilister bruker bilen som et godt alternativ i pendling til jobb, skoler, barnehager og fritidstilbud. Restriksjoner på bilbruk går utover borgere som er avhengig av bil.

For alle tallene, besøk nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer