Ukategorisert

AUF vil gi politikerne mer makt

Foreslår økte skatter, ifølge DN.no.

AUF-leder Eskil Pedersen har flere skatteforslag, presentert i Dagens Næringsliv. Dersom ungdomspolitikeren får gehør i Arbeiderpartiet, vil mange borgere få økt skatt. Skattenivået bestemmer hvor omfattende staten skal være og AUF-lederen ønsker en betydelig større stat enn det vi har i dag. Det er skremmende!

Det er også svært betenkelig at Pedersen ønsker et samfunn der politikerne skal bestemme hva som er luksusforbruk og hva som er nødvendige forbruksvarer.

Noen av skatteforslagene presentert på DN.no:

1) Senket skattesats og økt bunnfradrag for de laveste inntektene

2) Toppskatt for flere. Alle med inntekter over 400.000 kroner skal betale toppskatt, mens denne grensen er 471.200 kroner i dag. AUF vil også senke innslagspunktet for trinn 2 fra dagens 765.800 kroner til mellom 500.000 og 600.000 kroner, og vil innføre et tredje innslagspunkt for de aller høyeste inntektene.

3) Personers kapitalinntekter skattlegges på samme måte som lønnsinntekter, dvs. med trygdeavgift og toppskatt.

4) Null skattefradrag for renter på lån over 3 millioner kroner. AUF anslår at dette kan gi flere milliarder kroner mer til fellesskapet.

5) Økte avgifter på «luksusforbruk» og reduserte avgifter på «nødvendige forbruksvarer».

6) Skatt på valutatransaksjoner innenlands og avgift på omsetning av aksjer. AUF skisserer en aksjeomsetningssats på 0,7 prosent, og at dette kan gi rundt 10 milliarder kroner i økte skatteinntekter.

Mest lest

Arrangementer