Ukategorisert

Flertall vil ha høyere skatt

Unge borgere ønsker mer makt til politikerne.

58 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 26 år mener det er viktig med et høyt skattenivå for å opprettholde velferden, ifølge ABC Nyheter. Ikke siden 1985 har det blitt målt så positive holdninger til skatt, står det skrevet i nyheten som er publisert.

Skattenivået er så høyt, at selv med skattereduksjon på mange titallsmilliarder kroner vil det være penger nok til offentlige oppgaver som skole og helse. Staten er gigantisk og det er skremmende at mange vil ha den større.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor. En stor stat gir borgerne et lite spillerom.

Les Liberalerens artikkel om horfor skatt er tyveri.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer