Ukategorisert

Flertall vil ha høyere skatt

Unge borgere ønsker mer makt til politikerne.

58 prosent av norske ungdommer mellom 15 og 26 år mener det er viktig med et høyt skattenivå for å opprettholde velferden, ifølge ABC Nyheter. Ikke siden 1985 har det blitt målt så positive holdninger til skatt, står det skrevet i nyheten som er publisert.

Skattenivået er så høyt, at selv med skattereduksjon på mange titallsmilliarder kroner vil det være penger nok til offentlige oppgaver som skole og helse. Staten er gigantisk og det er skremmende at mange vil ha den større.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være, og i dag er den norske staten altfor stor. En stor stat gir borgerne et lite spillerom.

Les Liberalerens artikkel om horfor skatt er tyveri.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Galskapisystem
Galskapisystem
11 years ago

Heh, om dette faktisk stemmer overasker det meg ikke i det hele tatt.

Man blir fortalt ifra dag en av (dog veldig indirekte hele tiden) at det er skatt på arbeidsinntekt som opprettholder dagens velferdsstat, men de færreste tar en titt på statsbudsjettet og finner ut at det ikke stemmer.

Nto
Nto
11 years ago

Troen på at skatter skaper velferd er et eksempel på magisk tenking som ikke har noe hold i virkeligheten. Den åpenbare sannheten er jo at det er produksjon av varer og tjenester som etterspørs av folket som skaper velstand, og skatter er kun et hinder for dette. Det kreves kun et minimum av selvstendig tenking for å skjønne dette, men likevel vil altså de fleste unge at det skattelegges mer.

Arbeider
11 years ago

Ungdom/studenter mellom 15 og 26 tjener jo ikke så veldig mye, så da blir det ikke så mye skatt å betale heller. Dette er vel heller et uttrykk for at venstresidas propagandaapparat har hjernevasket disse til å tro at skatt går til velstand og stipend. Tenker pipen får en annen lyd når disse skal begynne med «ordentlige» jobber, og «toppskatten» slår inn.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

Det er viktig å ha for øyet hvordan spørsmålene stilles i slike undersøkelser. Ofte får man stilt spørsmålet på en måte som mildt sagt kan betraktes som ledende. Selv ble jeg, i forbindelse med en spørreundersøkelse om bl.a. skatt, forelagt følgende problemstilling: «Ønsker du å opprettholde dagens velferdsstat eller skattereduksjon?» Etter først å ha avvist spørsmålet på grunn av feilaktige premisser (og da lurte den unge, kvinnelige spørsmålsstilleren på hva jeg mente), svarte jeg at jeg ønsket skattereduksjon. Da ble det stille en lang stund, men tror svaret ble notert. Det vi kan lære av dette, er at en kan… Read more »

Fra arkivet