Ukategorisert

Nullvisjonen er en fiasko

Det er urealistisk med en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade.

Det var på Politisk Kvarter at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttalte at nullvisjonen er realistisk. Dersom dagens samferdselspolitikk er en politikk som skal ivareta nullvisjonen, er den politiske kursen en fiasko.

I 2010 var det 210 personer mistet livet på norske veier, ifølge Trygg Trafikk.

Trafikk på norske veier vil av ulike årsaker gi ulykker. Det er mulig å redusere antall ulykker, men det er umulig å oppnå en målsetning uten tap av liv i trafikken.

Vi vil oppleve trafikkulykker uansett hvem som styrer landet. Heller ikke FrP, som vil bruke mer penger på denne delen av offentlig sektor, kan garantere år uten tap av liv eller varig skade i trafikken.

Bilen er ekstremt viktig i Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer