Ukategorisert

Vant, men driver ulovlig idrett

Cecilia Brækhus vant åpen klasse under lørdagens idrettsgalla.

Den profesjonelle bokseren la ikke skjul på at idretten hun utøver, er omstridt i Norge i takketalen holdt hun da hun mottok prisen.

Lov om forbud mot profesjonell boksing:
§ 1. Den som forsettlig deltar i konkurranse, oppvisning eller treningskamp i profesjonell boksing her i riket, straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 2. Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes også den som forsettlig
1. arrangerer, gir økonomisk støtte til eller stiller lokale til rådighet for boksekamp som nevnt i § 1.
2. i egenskap av manager inngår avtale eller medvirker til inngåelse av avtale om boksekamp som nevnt i § 1.
3. gjør tjeneste som dommer eller sekundant ved boksekamp som nevnt i § 1.
Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 3. Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Tags:

Mest lest

Arrangementer