Ukategorisert

For republikk i Norge

Ny organisasjon er i drift.

«For republikk i Norge» har fått et styre. Foreningen skal avholde landsmøte 19. mars 2011. Foreningen er også på internett med hjemmesider.

Foreningen har følgende verdier:
-Vi arbeider for èn felles sak; Å erstatte monarkiet med en moderne styringsform som republikk
-Vi antar at Norge vil være tjent med en forfatnings-modell som henter inspirasjon fra republikkene Island og Finland.
-Vi er en tverrpolitisk enhet som har tilhengere fra alle de dominerende politiske partiene.
-Vi er opptatt av ansvarlighet i debatten og forbeholder oss retten til å avvise upassende initiativer.

Liberaleren er naturlig nok imot monarkiet, og har en egen kategori i arkivet med artikler som omhandler monarkiet.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
trackback
11 years ago

[…] This post was mentioned on Twitter by liberaleren. liberaleren said: Ny artikkel: For republikk i Norge http://bit.ly/goCuLa […]

André
André
11 years ago

Hvorfor er republikk bedre enn monarki? Ekte monarki kan godt være vesentlig bedre for folk som vil ha frihet enn parlamentarisme. Det har med at folk ser seg separat fra styret i landet, ikke bare som et «vi», og ikke som noe de kan få kontrollen over. Misbruk av ressurser kan ses på som mindre legitimt… Hans Hermann Hoppe har en del å si om dette (har ikke lest, men hørt en del av argumentene). Må være i «Democracy, the god that failed». Jeg vil ha anarki og orden men det kommer ikke til å skje med det første. Rent… Read more »

Gullstandard
11 years ago

> anarki OG orden

Hva/hvem er det som holder orden i et anarki ?

Skjoldets
Skjoldets
11 years ago

André, jeg håper du mener at FLERTALLSSTYRE suger, og ikke FOLKESTYRET (ekte demokrati). Ekte demokrati går ut på at alle bestemmer over seg selv, mens flertallsstyret går ut på at flertallet skal bestemme over mindretallet.

Pleym
Pleym
11 years ago

Gullstandard. Ad anarki og orden.

Jeg formulerte meg litt annerledes i mine yngre dager: Spontan orden i et fritt samfunn uten stat. Der individuelle rettigheter og fritt marked er alt som trengs. Alt faller på plass av seg selv – uten staten.

Steph.
Steph.
11 years ago

Du kan ikke kalle deg liberalist (til og med ikke «moderat» liberalist) og være for kongehus.
Stéphane, DLF

Fra arkivet