Ukategorisert

Svært tilfreds med at Ingjerd Schou får saksordførerskapet til DLD

Venstres nestleder Helge Solum-Larsen er svært fornøyd med at Østfold Høyres Ingjerd Schou har fått tildelt saksordførerskapet til stortingets behandling av implementering av Datalagringsdirektivet.

– Venstre er veldig tilfreds med at Høyres Ingjerd Schou nå får saksordførerskapet til stortingets behandling av implementering av Datalagringsdirektivet, ikke minst med tanke på at hennes fylkeslag har vært en av de skarpeste kritikerne av datalagringsdirektivet, sier første nestleder i Venstre Helge Solum Larsen som har høye forventninger til at Ingjerd Schou lytter på sitt eget fylkeslag. Høyres egen interne høring viste at flertallet klart vil avvise Datalagringsdirektivet, sier Helge Solum- Larsen.

I Høyre er det et klart flertall mot direktivet, noe digi.no skrev om i september i fjor.

-I forhold til overvåkning og personvern kan ingen ha forventninger til Arbeiderpartiet, men det må være mulig å forvente mer av Høyre. Direktivet bryter grunnleggende med prinsippet om at du ikke skal overvåkes dersom du ikke har gjort noe ulovlig og speilvender hvordan rettstaten skal se ut. Direktivet innfører et nytt prinsipp om at alle for sikkerhets skyld skal overvåkes hele tiden, sier Solum Larsen.

Solum Larsen viser til at Schous fylkeslag Østfold Høyre i likhet med partiet Venstre har vært en av de skarpeste kritikerne av Datalagringsdirektivet.

Østfold Høyre skriver i sin høringsuttalelse:

”Å støtte en så omfattende lovpålagt lagring av sensitiv informasjon som det her er tale om vil etter vår oppfatning klart bryte med våre prinsipper. Videre vil det kunne undergrave Høyres rolle som et parti som beskytter den liberale rettsstaten. Prinsipprogrammet sier blant annet at «Utvidet omfang av gamle og nye former for registrering kan representere en fare for personvern og ytringsfrihet.» Skal vi beholde noe troverdighet på dette feltet må vi derfor si et ubetinget nei til direktivet”

– Dermed har Østfold Høyre og en rekke andre fylkeslag i Høyre de samme prinsipielle innvendinger Venstre har hevdet siden 2006, sier Solum Larsen.

Østfold Høyre uttaler også ”at Datalagringsdirektivet føyer seg inn i rekken av tiltak innført etter 11. september 2001 som truer vår status som liberale rettsstater, der personvern og ytringsfrihet er grunnleggende elementer. Går man på akkord med disse verdiene risikerer man tilslutt å miste noe mye mer verdifullt enn det terroristene kan gjøre mot oss.”

– Også her er bl.a. Østfold Høyre på linje med Venstre, sier Solum Larsen.

(Pressemelding fra Venstre)

Mest lest

Arrangementer