Ukategorisert

Justisdepartementet på ville veier

Den politiske ledelsen i Justis- og politidepartementet fortsetter kampanjen for datalagringsdirektivet.

I en artikkel på nettstedet til Arbeiderpartiet skryter statssekretæren av Oslo-politiets arbeid, og mener politiet gjør en god jobb fordi de har tilgang til trafikkdata. Statssekretær Terje Moland Pedersen mener dette taler for datalagringsdirektivet.

Det Moland Pedersen pent og pyntelig glemmer, er at datalagringsdirektivet vil medføre at borgere som ikke har gjort noe ulovlig blir registrert og overvåket. Retten til privatliv og privat kommunikasjon er fundamental i en liberal rettsstat. Det er sørgelig at arbeiderpartipolitikerne vil kaste det fundamentale på bålet på grunn innbrudd i Oslo. At statssekretæren kan skryte av innbruddstallene i Oslo, viser at politiet har gode rammevilkår uten datalagringsdirektivet.

I Danmark mener professor Peter Blume at gevinsten har vært minimal. Statssekretær Terje Moland Pedersen bør studere tallene fra vår nordiske nabo, før han slår på stortromma i Norge. Arbeiderpartiets argumentasjon for datalagringsdirektivet står til stryk.

Mest lest

Arrangementer