Ukategorisert

Ikke lov å kreve inn turistavgift

Trysil ønsker at turister skal bidra økonomisk i lokalsamfunnet, og vil innføre turistavgift.

I dag er det ikke adgang for kommunene å innføre egne avgifter slik Destinasjon Trysil ønsker. Mer penger til politikerne og byråkrater, i form av skatt, vil bidra til mer sløsing i offentlig sektor. I tillegg er det direkte urettferdig at turister skal finansiere tilbud de ikke benytter. Skatt er urettferdighet satt i system!

Ifølge Nationen har allerede Nærings- og handelsdepartementet mottatt en søknad fra Trysil om å få tillatelse til å kreve inn turistskatt, men turistskatt krever lovendring og ingen ting tyder på at det er politisk vilje på Stortinget til å imøtekomme ønsket fra Trysil kommune.

Skulle Trysil eller andre destinasjoner få tillatelse til å innføre turistskatt, vil andre kommune komme etter. Det er enkelt å ty til skatt som virkemiddel mot dårlig økonomi og den kommunale eiendomsskatten er bevis nok for påstanden.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roger G.
Roger G.
10 years ago

Opprinnelig ønsket Trysil å innføre en omsetningsbasert avgift, 1-2 % på all omsetning i bygda. Ikke bare på hotell og heiskort, men også på dagligvarer, bensin og på alle de virksomheter som de mener er «gratispassasjerer» i forhold til at turistnæringen trekker folk til bygda. Da ville de selvsagt også rammet lokalbefolkningen, så det ser det nå ut til at de har gått bort fra (jfr artikkelen i Nationen). Alle som selger hotellrom og heiskort er vel medlemmer av Destination Trysil (de som søker om å få innført avgiften), så de kan jo bare vedta denne prisøkningen på et medlemsmøte!… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Litt off-topic, men jeg stusser over logikken hos de som hevder at turistene «ikke bidrar økonomisk».

La oss tenke oss at Trysil ble stengt for turister (både innen- og utenlandske) i et år, og så se hvor godt de greide seg uten omsetningen turistene stod for.

Bygdas faste kostnader (nedjustert for finanskost knyttet til turistanleggene) ville vært nogenlunde de samme, mens inntektene ville falt til nesten null.

Konrad
10 years ago

Alternativet er eiendomsskatt på næringsbygg. Det er det enkleste.

Gunnar Andreassen
10 years ago

Enig med IvarE!

Gullstandard
10 years ago

Trysil har også innført forbud mot å pisse i løypa. Mer enn nok piss på komunestyretmøtene, antagelig..

Fra arkivet

 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • CO2-skatt: en nødvendig inngripen?CO2-skatt: en nødvendig inngripen?
  Temperaturen stiger, og CO2-utslipp bidrar til utviklingen. Er CO2-skatt en nødvendighet for raskere overgang til fornybar energi?
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.