Ukategorisert

Ikke lov å kreve inn turistavgift

Trysil ønsker at turister skal bidra økonomisk i lokalsamfunnet, og vil innføre turistavgift.

I dag er det ikke adgang for kommunene å innføre egne avgifter slik Destinasjon Trysil ønsker. Mer penger til politikerne og byråkrater, i form av skatt, vil bidra til mer sløsing i offentlig sektor. I tillegg er det direkte urettferdig at turister skal finansiere tilbud de ikke benytter. Skatt er urettferdighet satt i system!

Ifølge Nationen har allerede Nærings- og handelsdepartementet mottatt en søknad fra Trysil om å få tillatelse til å kreve inn turistskatt, men turistskatt krever lovendring og ingen ting tyder på at det er politisk vilje på Stortinget til å imøtekomme ønsket fra Trysil kommune.

Skulle Trysil eller andre destinasjoner få tillatelse til å innføre turistskatt, vil andre kommune komme etter. Det er enkelt å ty til skatt som virkemiddel mot dårlig økonomi og den kommunale eiendomsskatten er bevis nok for påstanden.

Mest lest

Arrangementer