Ukategorisert

Lite makt til velgerne

Det blir heller ikke ved årets valg adgang til å stryke listekandidater. Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet stemte imot forslaget som Høyre fremmet.

Da den nye valgloven ble vedtatt i 2002, ble muligheten til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg fjernet. Stortingsflertallet ønsket at velgerne skulle uttrykke “positive preferanser” og ikke “negative preferanser”. Det er fordeler og ulemper med strykeordningen, men ordningen ga velgerne større muligheter til å påvirke sammensetningen av kommunestyret. Det er verdt å merke seg at Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet ønsker mer makt til partiene, med de tilfeldighetene som råder på ulike nominasjonsmøter spesielt i mindre kommuner.

Regjeringspartiet SV, som støttet Høyre i Stortinget, kjemper for økt demokrati. SV har frontet saken om lavere stemmerettsalder sammen med Venstre. Ros til politikere som tør å være konsekvente!

Velgerne kan fortsatt gi kandidatene personstemmer. I tillegg blir ordningen med slengere, altså personstemmer til kandidater på andre lister, videreført.

Det uforståelig at Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet mener at det kun skal være lov å gi “positive preferanser” til politikerne. De som har gjort en dårlig jobb, fortjener litt demokratisk juling på valgdagen. Hva som er dårlig jobb, må hver enkelt borger få avgjøre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer