Ukategorisert

Nettmøte med Trygve Nordby

Sterkere ord enn det Trygve Nordby, tidligere direktør i UDI, bruker om regjeringens håndtering av Amelie-saken, er det vanskelig å bruke.

Nordby skal delta i et nettmøte på dagbladet.no, torsdag 20. januar fra klokken 11:00.

–Det lukter dritt av regjeringens håndtering, sier Trygve Nordby i forkant av nettmøtet og signaliserer dermed hvor han står i saken.

Blant liberalister er det delte meninger om Amelie-saken. Noen mener hun bør forlate landet, for så å komme tilbake. Mens andre mener hun har sterke tilknytninger til riket, og bør få bli. Felles for mange liberalister er et ønske om en mer liberal politikk som kommer mange til gode, ikke bare Maria Amelie.

Still spørsmål til en mann som vil liberalisere norsk asyl- og innvandringspolitikk. Still spørsmål til Trygve Nordby.

UDI under Trygve Nordby forsøkte å få regjeringen til å endre holdning, og gi irakere amnesti, til tross for at det var i strid med både regjeringens politikk og gjeldende regelverk.

Liberaleren er kritisk til den vedtatte innvandringspolitikken. Grensene bør være åpne. Det er likevel en forskjell på innvandring og på flyktninger og asylsøkere. De to sistnevnte har et beskyttelsesbehov, og da må det gjelde andre regler både for å avgjøre deres status, og deres rett til ytelser fra det offentlige.

Mest lest

Arrangementer