Ukategorisert

Noen mister statsstøtte i 2011

Det er skattebetalerne som finansierer de politiske partiene. Det er lite debatt om partifinansieringen.

Selv om politikerne pøser ut penger til egne parti, er det noen som mister statsstøtten i 2011. Årsak; Partiene har ikke overholdt plikten til å innrapportere inntekter for foregående år.

I 2011 mister 98 partilag statsstøtten, en liten nedgang sammenlignet med 2010. Venstre topper avslagslisten med 21 partilag, deretter følger Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 13 hver, ifølge regjeringen.no.

Et system uten skattefinansierte overføringer til de politiske partiene, vil være et retterferdig system med like konkurransevilkår. I tillegg er det betenkelig og urettferdig at borgere, som er motstandere av de store partiene, må betale skatt for å finansiere driften til organisasjonene som disse borgerne misliker. Partifinansieringen er urettferdighet satt i system, men det er lite debatt om ordningen.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
norskgoy
11 years ago

Urettferdig? At lokallag mister støtte når de ikke inngir rapport er selvsagt. En privat finansiering av partier er uproblematisk, og argumentet «lik konkurranse»? Vel, de som har best kontakt til kapitalen vil ha fortrinnet. Om det er rettferdig kan vel diskuteres. Men å konkludere at statlig delfinansiering av partiene er mer eller mindre rettferdig enn markedsfinansiering blir vel å avmaktifisere markedet totalt.

Det norske systemet er et kompromiss, mellom en grunnfinansiering fra stat og partienes mulighet til å hente penger fra pressgrupper, om de er fra arbeidslivet eller private næringslivsledere.

Fra arkivet