Ukategorisert

Regjeringen foretar en kursendring

Maria Amelies-saken resulterer i en litt mer liberal politikk når det gjelder arbeidsinnvandring.

Regjeringen har i dag sendt ut følgende pressemelding:

”Regjeringen fører en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Den politikken ligger fast.

Asylinstituttet innebærer at vi skal hjelpe de som trenger beskyttelse. Både utlendingsforvaltningen og domstolene har avslått Maria Amelies asylsøknad. Konsekvensen av disse avslagene er at hun må reise til Russland, som er opprinnelseslandet.

Spørsmålet om arbeidsinnvandring er noe helt annet. Arbeidsinnvandring må man søke fra hjemlandet og alle søknader må behandles på ordinær måte.

Regjeringen har hele tiden vært klar på at om det i denne konkrete saken eller andre saker avdekkes at vi har et regelverk som ikke er hensiktsmessig i forhold til arbeidsinnvandring, er det helt naturlig å se på nødvendige endringer i regelverket for å unngå dette.

Regjeringen vil derfor sikre at brudd på utlendingsloven etter en forutgående asylsak ikke må være til hinder for adgangen til å få behandlet søknad om arbeidstillatelse, og vil legge frem nødvendige regelendringer for å oppnå dette.”

Pressemeldingen er hentet fra regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer