Ukategorisert

Vil ha DLD-nei på årsmøtet

Raymond Londal, leder i Alta Høyre, vil at Finnmark Høyre skal si nei til datalagringsdirektivet på årsmøtet i februar. Frank Bakke Jensen representerer Finnmark Høyre på Stortinget.

–DLD er en prinsipiell viktig sak. Lagring av datatrafikk fra pc, mobiltelefoner m.m. på en slik måte at myndighetene har adgang til dette, er et alvorlig inngrep i den enkeltes privatliv. Er det slik vi vil ha det? Dette er spørsmålet Raymond Londal stiller i en e-post han har sendt ut til medlemmene i Finnmark Høyre.

–Basert på tilbakemeldingene jeg fikk før landsmøtet og at Alta Høyre sier et klart nei til DLD, har jeg sendt inn et resolusjonsforslag til årsmøtet i Finnmark Høyre som blir avholdt i februar. Resolusjonsforslaget går ut på at Finnmark Høyre sier nei til datalagringsdirektivet, skriver Londal i e-posten.

Raymond Londal oppfordrer alle lokallagene i Finnmark om å ta en runde angående DLD slik at delegatene til årsmøtet representerer lokallagets syn.

Stemte nei på landsmøtet
I forkant av Høyres landsmøte i fjor ba Raymond Londal om tilbakemeldinger på saken om datalagringsdirektivet. Kun to personer ba Londal om å stemme ja til direktivet, resten sa klart og tydelig nei til DLD. Selv om Raymond Londal stemte nei ble resultatet at Høyre sentralt skulle la en høringsrunde gå sin gang, og åpnet for å kunne endre på punktene i DLD.

Høyres høringsrunde ble gjennomført og høringsrunden viste at partiet er mot innføring av datalagringsdirektivet slik regjeringens høringsutkast er utformet.

–Høyre jobber nå med å finne en balanse mellom et sterkt personvern og politiets ønsker om å bruke datatrafikk til å bekjempe kriminalitet. Dette arbeidet skjer i transport- og kommunikasjonskomité, der Høyres Ingjerd Schou er saksordfører. Målet er å få saken opp i Stortinget før påske, skriver Raymond Londal til medlemmene i Finnmark Høyre.

Mest lest

Arrangementer