Ukategorisert

Krever tiltak mot regimet i Iran

Fremskrittspartirepresentantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen iverksette tiltak overfor regimet i Iran, som har til hensikt å ramme landets myndigheter og signalisere klart og tydelig at Norge tar avstand fra det nåværende regimets politikk.

Det er Morten Høglund, Karin S. Woldseth, Mazyar Keshvari og Kari Storstrand som har fremmet dokument 8-forslaget. Representantene ønsker sanksjoner overfor regimet i Iran.

På nettstedet stortinget.no ligger det en omfattende begrunnelse for forslaget.

Representantene mener diplomati og dialog ikke har hjulpet overfor ledelsen i Teheran. Etter over 30 år med dialog og diplomati har situasjonen i landet forverret seg systematisk. Norske myndigheter må la ord følges av handling. Ettersom Fremskrittspartiet mener at det norske regjeringer hittil har foretatt seg, ikke er tilstrekkelig, ber forslagsstillerne regjeringen stramme inn den norske politikken overfor Iran. Av mulige tiltak som kan iverksettes, vil forslagsstillerne nevne noen aktuelle: Det må kunne vurderes å kalle hjem den norske ambassadør i Iran. Norge bør arbeide for å iverksette reiserestriksjoner for iranske ledere, tilsvarende de som er innført for Zimbabwe og tidligere for Hviterussland. Det må vurderes å utvide det økonomiske sanksjonsregimet, utover det som FNs sikkerhetsråd har vedtatt, særlig handel med Revolusjonsgarden må rammes. Norge bør innføre en politisk boikott av Iran og unnlate å ha møter på høyt politisk nivå. Norge må være konsekvente i å protestere direkte og i relevante internasjonale fora på grove menneskerettighetsbrudd.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer