Notiser

En mindre offentlig sektor

Det er flere tungtveiende argumenter for en politikk som tar sikte på å begrense offentlig sektors omfang, og som tilsvarende vil gi det sivile samfunn større handlefrihet og økt ansvar, skriver Egil Bakke på minerva.

Å redusere skatt med mange titallsmilliarder kroner er mulig. I fjor ble det betalt inn 705 milliarder kroner i skatt.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami