Ukategorisert

Skattelistene forblir offentlige

Regjeringen oppmuntrer fortsatt til snoking. Regjeringen gjødsler misunnelse, selv om det blir endringer i forhold til gjeldende praksis.

Finsansdepartementet har sendt ut en pressemelding:
”Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om innstramminger i reglene om offentliggjøring av skattelister. Hovedformålet med forslaget er å redusere faren for misbruk av listene, og å unngå uheldig kommersialisering av opplysningene. Skattelistene skal fortsatt være offentlige, men det foreslås endringer i måten opplysningene gjøres offentlig.

Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten og det er derfor viktig at skattelistene er offentlige. Prinsippet om offentlighet må likevel ikke føres så langt at det kan gå på bekostning av enkeltpersoners sikkerhet eller fører til en uheldig kommersialisering av skattelistene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I høringsnotatet foreslår departementet at skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på skatteetatens nettsider hele året. Det skal bare være adgang til enkeltsøk i skattelistene. Finansdepartementet foreslår videre at ordningen med utlegg av papirlister på skattekontorene avvikles. I stedet settes det ut PCer på skattekontorene hvor publikum kan søke i skattelistene som er tilgjengelig på skatteetatens nettsider.
Departementet foreslår at pressen fortsatt skal få tilgang til elektronisk kopi av skattelistene, men listene gis bare til redaksjoner som inngår en avtale med skatteetaten om ikke å publisere fullstendige skattelister.

-Pressen vil ikke kunne legge ut fullstendige lister på Internett, men en fortsatt tilgang til skattelistene for intern bruk i redaksjonen sikrer pressens mulighet til å drive kritisk journalistikk om skattesystemet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.
I høringsnotatet foreslås det også at opplysninger om avdøde personer og personer under 18 år fjernes fra listene. Høringsfristen er 28. mars 2011”.

Hele pressemeldingen er publisert på regjeringen.no.

Dersom intensjonene i høringsnotatet blir vedtatt, vil det fortsatt bli snoking i borgernes privatøkonomi. Kikkermentaliteten står altfor sterkt i dette rødgrønne landet.

Mest lest

Arrangementer