Ukategorisert

Gjeldsregister – ny, statlig oppgave?

VG skriver idag at 50 000 unge under 30 år har betalingsanmerkning. Forbrukerrådet vil ha et statlig gjeldsregister der all din gjeld vises. Hvorfor omgjøre et eksisterende privat tilbud til statlig oppgave? Det finnes andre løsninger for å hindre at unge havner i gjeldsfelle. For eksempel å gi privatpersoner betalingsanmerkning samtidig som firmaer.

Forbrukerådets fagdirektør Jorge Jensen sier til VG at han ikke tror unge er blitt dummere eller betalingsmoralen dårligere. Derimot er kjøpepresset sterkere og fristelsene flere. Rådet vil ha en sterkere regulering av långiverne, fordi disse er blitt mer aggressive når de tilbyr kreditt. Jensen sier at unge ikke klarer å forklare hva rente er for noe.

Ikke overraskende vil Forbrukerrådet legge ansvaret på banker og finansinstitusjoner, fordi disse har et ansvar for å vurdere om du kan betale tilbake eller ikke. Nettop derfor vil Forbrukerrådet innføre et gjeldsregister. I tillegg vil Forbrukerrådet «begrense adgangen til å yte impulslån, som sms-lån gitt på ti sekunder.»

VG-artikkelen lenker også til ti økonomiråd til unge.

Register over dårlige betalere finnes
Faktisk finnes det tre slike registre, hos Lindorff Desicion, Dun & Bradstreet, og Experian (tidligere Creditinform). Hvis du ønsker å vite om en potensiell kunde (som ønsker å kjøpe varer og tjenester av deg, ta opp lån eller søker om kreditkort), så kan du finne ut om vedkommende er en dårlig betaler ved å søke hos et av disse firmaene. Da vil man få opp eventuelle betalingsanmerkninger, inntekt, formue, eventuell eiendom og næringsinteresser.

Det er ingenting som hindrer et privat firma, en bank eller en finansinstitusjon i å ha strenge regler for kjøp på kreditt, eller lån, uavhengig av den potensielle kundens eventuelle betalingsanmerkninger. Kritieriene kan være alder, bosted, fast arbeid, yrkesmessig og finansiell stabilitet etc.

Løsning hos lovgiverne?
For noen år siden bestemte Stortinget seg for å gi personer og firmaer med betalingsproblemer en gulrot; hvis du betaler det du skylder, slettes en eventuell betalingsanmerkning med en gang.

Det som sjelden nevnes når avisene gir økonomiske råd, og omtaler lovverket er at privatpersoner først får registrert en betalingsanmerkning når det er sendt et rettslig tiltak, dvs. utleggsbegjæring (rekk i lønn, trygd – eller pant i fast eiendom, bankkonti etc) eller forliksklage for å sikre et krav. Betalingsanmerkningen sendes til registrering 30 dager efter at et slikt rettslig skritt er tatt.

I sterk kontrast til dette får firmaer registrert betalingsanmerkning 30 dager efter at en inkassosak er registrert. Det er kanskje ikke direkte innlysende hvor stor forskjellen er, men det kan gå flere måneder, hvis ikke år, fra en privatperson får en inkassosak til at det eventuelt blir sendt et rettslig tiltak. En privatperson kan ha rukket å pådra seg mye gjeld for han/hun får sin første betalingsanmerkning.

Det lovgiverne kunne gjøre, er å behandle privatpersoner og firmaer likt; gi alle betalingsanmerkning 30 dager efter at en inkassosak er registrert. Da vil alle privatpersoner som ønsker å inngå nye kundeforhold – og dermed blir kredittsjekket – risikere få avslag. Man unngår at de pådrar seg mye nye gjeld før den gamle er gjort opp.

Så hvorfor foreslår ikke Forbrukerrådet dette? Fordi det er lettere å gi «aggressive» låneinstitusjoner ansvaret (skylden) for unges gjeld, enn å påpeke at som myndig person må du ta ansvar fo dine handlinger? Ja, i flere tilfeller må du ta ansvar før du er myndig.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gunnar Langtvedt
Gunnar Langtvedt
11 years ago

Det finns i Sverige, Kronofogden, og det finns i Danmark. Det er vel enkelt for Norge også å skape ett register over dårlige betalere. Det er vel ikke sikkert at de betaler tilbake gjelden fortere fordi de er registrert som dårlige betalere, men de kan i hvert fall ikke få nye lån: eller telefon eller el-abonnemang, eller förstehåndskontrakt på leilighet, eller leie film osv.

Pleym
Pleym
11 years ago

Gunnar, som kjent er Liberaleren motstander av at staten får nye oppgaver som private allerede gjør eller kan gjøre.

Det er kun hvis private ikke har mulighet til det, at staten evt kan trå til.

Men det du skriver tilslutt er det jeg enig i. Men det forutsetter at privatpersoner og bedrifter behandles likt hva angår registrering av betalingsanmerkning.

Roald Gjermstad
Roald Gjermstad
11 years ago

En liberal økonom vil gi deg rett på alle punkter…
Og et krav som dette burde være konkludert for mange år siden, Uansett, den som ikke gidder å ta ansvar for seg selv eller sitt avkom, når det gjelder økonomisk framtid, kan stort sett bare ryke til H…. I følge MEG! ! !
Våre lover og forskrifter jobber i seneste laget…. :-/

Registertilhenger.
Registertilhenger.
11 years ago

Det er per i dag ikke noe privat selskap som kan vise hva hver enkelt av oss har i gjeld, rett og slett fordi dette ikke eksisterer. Den eneste gjelden som disse registerene viser er lån med salgspant og inkassogjeld. Annen gjeld er usynlig. Hadde det fantes et register, f.eks. en funksjon i Brønnoysundregisteret, som også registrerte hva man hadde tatt i forbrukslån og boliglån i tilegg, ville det gjort kredittvurderingene til finansinstitusjonene utrolig mye enklere. Siden det ikke er noe register over forbruksgjeld, kan en person som der det ikke har gått til inkasso, hele tiden ta opp nye… Read more »

Usikker
Usikker
11 years ago

Enig i endel av tankegangen din, men som Registertilhenger skriver – de private har bare oversikt over deler av gjelden din.

En annen ting: betalingsanmerkning etter 30 dager er for lite. Finnes nok av useriøse og direkte tvilsomme bedrifter der ute som med glede vil sende fakturaer og gå videre til inkasso med ugyldige krav. Når du har trusselen om betalingsanmerkning vil det være mye lettere å presse folk til å betale enn ved dagens system. Det er ingen enkel sak å overbevise inkassobyråene om at du bestrider en sak…

Pleym
Pleym
11 years ago

Usikker, til din kommentar om betalingsanmerking efter 30 dager. Du fokuserer på ugyldige krav, og det samme gjør Aftenposten idag. http://www.aftenposten.no/pengenedine/article4017540.ece Aftenposten og Forbrukerrådet er på ville veier når de skriver «Rådet er at du aldri skal betale, og ikke la deg skremme av inkassovarslene.» i ingressen. Lenger ned i artikkelen står det riktignok: «-Men husk å sende en skriftlig klage som viser at du aktivt har protestert, slik at du har ditt på det rene hvis saken i verste fall skulle havne hos Namsfogden. Spar på dokumentasjonene, men vær klar over at du kan være trygg på at det… Read more »

trackback
10 years ago

[…] er FrPs Siv Jensen – mens Venstre mener at et slikt register ikke vil løse problemene. Også Liberaleren har advart mot et nytt statlig tiltak og med tilhørende oppbygging av nytt, statlig […]

Fra arkivet