Ukategorisert

Skatte- og avgiftsdebatt mellom Ap og FrP

Det er faktisk vanskelig å vite nøyaktig hva hver enkelt borger betaler i skatter og avgifter for å finansiere den såkalte velferdsstaten.

Det er debatt mellom Helga Pedersen og Siv Jensen på VG Nett. Pedersen mener Jensen overdriver om hvor mye av lønnen som går til skatter og avgifter. Jensens påstand er at skatte- og avgiftsbelastningen er mellom 70 og 75 prosent.

Det er forbruket som hver enkelt borger har som avgjør om Jensen har rett eller ikke. De som bruker mye av lønnen til forbruk innenfor norske grenser, altså det som er igjen etter at skatter er betalt, har høy skatte- og avgiftsbelastning. Norske politikere har avgiftsbelagt det aller meste som er til salgs.

I 2007 ble skattefrihetsdagen, regnet ut av Skattebetalerforeningen, satt til 21. juli. Det betyr at borgerne i dette året jobbet fra 1. januar til 20. juli før en tjente penger til seg selv og ikke til staten.

Det finnes liberalister som mener regnestykket på skattefridagen er omstridt. Det er likevel en god målestokk for å vise hvor mye penger staten stjeler fra borgerne for å finansiere mer eller mindre gode ordninger.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Harald
Harald
11 years ago

I norge er det mulig å ha 1 milliard i fornue ved reelt salg av gjenstandene.
I skatte ligningen er det 0 i formue.
Alså det betales ikke skatt på formue på 1 milliard.
Norge er et skatte paradis.Ved salg av egen bolig når du har bodd der selv et år er skatte fri.
Vi lever i et skatte parapis.

Harald
Harald
11 years ago

Det ble litt skrive feil , da jeg ikke har briller.

Morten
Morten
11 years ago

Har regnet kjapt igjennom. Jeg betaler direkte og inndirekte inn 67,5 % i skatter og avgifter. I tillegg henter Kommuniststaten inn arbeidsgiveravgift fra min arbeidsgiver.

Legg ned minst halvparten av de hjelpesløse sykehusene her i landet. Vi trenger ikke 75 sykehus i norge.

Vi trenger heller ikke 3000 milliarder på bok.
Hvilket annet land har eller har hatt det?

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
11 years ago

lol @ stjeler fra borgerne.

Skjoldet
Skjoldet
11 years ago

Ja, Kåre Hyllen, stjeling er ikke helt korrekt. Det er bedre å kalle det ran. Man blir jo truet til å gi fra seg penger, i tilfellet skatt så trues man med fengsel.

WebhotellPrat.no
11 years ago

Jeg finner det forsåvidt mer sjokkerende hvor dårlige regnekunnskaper noen mennesker har. Når du leser kommentarene til artikkelen i VG som dere lenker til, så ser du flere mennesker som legger sammen skatteprosenten som de betaler med merverdiavgiften.

Dermed får de følgende utregning: 35% skatt + 25% mva = 60% av inntekten går til å betale skattter og avgifter. Dette viser jo en manglende kunnskap om prosentregning.

Per S
Per S
11 years ago

For min del går ca 50% av inntekten til staten i form av skatt.

Når jeg vel er i butikken går ytterligere 25% av det jeg handler for til staten, som også går av min inntekt. Når jeg kjører bil går en del til staten fra min inntekt, når jeg betaler mine regninger av inntekten, bl.a. strøm går en god del til staten…forsikringer mm.

Jeg skjønner ikke AP sin påstand om at gjennomsnittet ligger på 38%, det må i såfall bare være på inntektsskatten.

Den reelle skatten er på 50-80%, avhengig forbruk.

Alle bor ikke i nærheten av svenskegrensen dessverre.

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
11 years ago

Unnskyld meg, men ran/stjele-begreper hører ikke hjemme i en seriøs debatt om skatte- og avgiftsnivå. Hvis man da ikke mener at «alle» stater siden fremveksten av det moderne statsbegrepet har vært tyver. I mine øyne er nå det å uthule begrepet «å stjele».

Uansett hvor liberalistisk man er så pleier man jo dessuten å se behovet for beskyttelse av privat eiendom. Hvordan har man tenkt å finansiere det?

Skjoldet
Skjoldet
11 years ago

Kåre Hyllen. Man blir jo truet med fengesel hvis man ikke gir fra seg penger, høres nå ut som et ran. Videre, ja det stemmer nok at liberalister ønsker en minimumstat (til forskjell fra anarkister). Statenvil ha som oppgave å beskytte individets rettigheter både fra interne og eksterne fiender. Til det trengs det et politi rettsvesen og et militær, samt en administrasjon. Staten må være så liten som mulig, men ikke mindre. Kostnaden blir grovt regnet et sted rundt 5% av BNP. Visjonen til mange liberalister er frivillig skatt, at mennsker kan være så rasjonelle at de innser at det… Read more »

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
11 years ago

Ok Skjolden, nå har vi i hvert fall en diskusjon på gang her! Dette blir en teoretisk innvending, men slik samfunnet er i dag så er jo ideén om nattvekterstaten (eller hva du skal kalle det) også et teoretisk/filosofisk konsept. Innvendingen min er som følger. Dersom man aksepterer en viss skatt for å kunne drifte et system hvor grunnleggende rettigheter (da først og fremst eiendomsretten, både til verdier og egen kropp) blir beskyttet, er man ikke da fortsatt tilhenger av et system hvor staten opererer som en tyv? Tyv/ikke tyv er jo til en viss grad en dikotomi, og man… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
11 years ago

Jeg har i en tidligere artikkel på Liberaleren nevnt at om man skal ha skatt behøver ikke dette være en prosentsats av inntekten, men det kan være et likt kronebeløp (ved at statens utgifter er delt likt på antall innbyggere). Kronebeløpet blir da medlemskontingenten til staten, for de tjenester der man er «gratispassasjer». F.eks politi, forsvar, rettsvesen, domstolsapparat etc. Men skatten vi betaler går også til bistand til den 3.verden, pressestøtte, kulturstøtte, subsidier til landbruket etc etc. Dette er formål jjeg ikke aksepterer. Jeg betrakter det som tyveri når staten konfiskerer mine penger til ting jeg selv vil velge om… Read more »

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
11 years ago

Men Per Aage. Hvis jeg ikke aksepterer at staten skal bruke penger på politi og forsvar, fordi jeg foretrekker å beskytte meg og mine selv. Hvordan kan du da akseptere og argumentere for at jeg skal bidra til å dekke dine sikkerhetsbehov?

Skjoldet
Skjoldet
11 years ago

Kåre Hyllen, ja jeg er enig i at tvy er enten/eller og ikke litt/mye. Tvang mot fredlige mennsker er noe man ikke bør ha et samfunn. Men jeg mener også at man bør ha så lite tvang som mulig, men ikke mindre. Med dette mener jeg at hvis en tvungen skatt (enten i form av mva, prosentsats av inntekt, eller fast besløp) er det som er nødvendig for å forhindre anarki og mafiastyre så bør den skatten aksepteres. MEN den må ikke være større en høyst nødvendig, og man bør også på sikt prøve å avvikle den. Jeg kan være… Read more »

Fra arkivet