Ukategorisert

DLD-motstand i Høyres stortingsgruppe

Ulike medier navngir stortingsrepresentanter i Høyre som visstnok skal ha bestemt seg for å stemme nei til datalagringsdirektivet.

Partiet har fortsatt ikke konkludert i saken. Det er et sterkt ønske i store deler av partiet at direktivet skal bli en sak på landsmøtet.

Ifølge VG og Aftenposten er følgende Høyre-representanter klart imot datalagringsdirektivet:
Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Torbjørn Røe Isaksen, Henning Warloe, Frank Bakke og Svein Harberg.

Høyres program for denne valgperioden er klinkende klart på området personvern og ytringsfrihet:
”•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

Mest lest

Arrangementer