Ukategorisert

La barn få være barn

SV-leder Kristin Halvorsen ønsker obligatorisk barnehage for femåringene. Dersom forslaget blir vedtatt vil barnehagen dessverre bli en del av grunnskolen.

SV har i flere år syslet med tanker om obligatorisk barnehage. Bård Vegar Solhjell har blant annet ønsket barnehagetvang fra tre års alderen.

Partileder Kristin Halvorsen gjentar kravet på SV.no. Halvorsen påpeker at SV vil ha barnehageplikt for alle femåringene.

I oppslaget markedsfører SV barnehage som et gratistilbud. Sannheten er at tilbudet vil bli fullfinansiert av skattebetalerne dersom SV-forslaget blir en realitet.

I SV er det veldig liten tro på at mennesket kan ta ansvar. Små barn er et ansvar for foreldrer og foresatte, ikke for offentlige institusjoner som barnehage og skole.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
11 years ago

de 10 teser fra Det Kommunistiske Manifest 1. Ekspropriasjon [47] av grunneiendommen og bruk av grunnrenta til statsoppgaver. 2. Sterkt progressive skatter [48]. 3. Avskaffing av arveretten. 4. Konfiskering av eiendommen til alle emigranter og opprørere. 5. Sentralisering av kreditten i statens hender gjennom en nasjonalbank med statskapital og absolutt monopol. 6. Sentralisering av transportvesenet [49] i statens hender. 7. Økning av de statlige fabrikkene og produksjonsredskapene, oppdyrking og forbedring av jorda etter en felles plan. 8. Lik arbeidstvang for alle, oppretting av industrielle arméer, særlig for jordbruket. 9. Forening av bedriftene innafor landbruk og industri, arbeid for gradvis å… Read more »

Anonym
Anonym
11 years ago

Vi burde kvitte oss med hele skoleplikten, og la foreldrene bestemme hva barna skal foreta seg – og barna selv, når de blir gamle nok.

Norsk skole er en måte å inndoktrinere borgerne med sosialdemokratisk politikk på, og skaper middelmådighet og kjedelig likhet. Det er også en måte å bygge det imaginære og ferske konseptet «nasjon» på.

Gullstandard
11 years ago

Vi har ikke skoleplikt – vi har opplæringsplikt. Dette faktum forsøkes skøvet under teppet, men alle er i sin fulle rett til å ta barna ut av skolen, såsant de får relevant utdannelse på annen måte, dvs hjemmeskoler e.l.

Anonym
Anonym
11 years ago

Det burde vært lagt bedre til rette for denne typen ordninger. Det er såpass uvanlig at politikerne kan forby det i en håndvending om de skulle ønske, noe de sannsynligvis også kommer til å gjøre dersom de ser det som et problem.

galskapisystem
11 years ago

Staten er Mor, Staten er Far. Det som er så synd er at alle norske partier tenker slikt, noen mer enn andre. F.eks. er SV/AP litt mer åpne og aktive innen slik tankegang, men faktum er at også FrP/Høyre/Venstre er av den oppfatning at Staten vet best og har således «rett» til å ta seg av våre barn. Og la oss ikke glemme det faktum at norsk skole i stor grad former barn til å tenke at Staten, joda, den er bra og vi kan ikke klare oss uten den. Demokrati er ikke synonymt med frihet ifra totalitært styre. Derimot… Read more »

Fra arkivet