Ukategorisert

Narkotikapolitikk i spørretimen

Justisministeren får et spørsmål i spørretimen som ministeren umulig kan besvare spesielt godt; det er nemlig umulig å stanse narkotikaomsetningen.

Det er Høyres Anders B. Werp som har stilt følgende spørsmål til justisministeren i Stortingets spørretime:
”Hva er regjeringens politikk når det gjelder å stanse narkotikaomsetning, og vil man endre politiets prioritering av innsats på dette området?”

Det er alltid noen som ønsker å selge varer som har en viss etterspørsel. Det er stor etterspørsel etter narkotika. Politikernes dilemma er; et illegalt eller legalt salg og et stort politisk flertall støtter det illegale markedet.

Bakgrunnen for spørsmålet fra Anders B. Werp, er at justisministeren har innsett at politiet har for mange oppgaver, noe Liberaleren omtalte i juli i fjor. Høyre, som ønsker en håpløs nulltoleranse i narkotikapolitikken, er redd for at regjeringen mener politiet skal nedprioritere de minste narkotikasakene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer