Ukategorisert

Befruktningsplan? Huff, huff!

Politikerne bør også anerkjenne kvinner og menn som velger å være barnløse.

Det er et voldsomt fokus på barn, selv om mange tusen personer i Norge velger et annet liv enn bleieskifte, våkenetter, barnehage, skolefritidsordning og foreldremøter. Barn er ikke alfa omega for alle borgerne i Norge.

Politikerne i Åfjord kommune mener det blir født for få barn i kommunen. Fokuset på situasjonen er så stort at ordføreren vurderer en egen kommunal befruktningsplan. Befruktningsplan? Vanvittig!

Ifølge avisa Fosna-Folket, er det lagt ut en liste i rådhuset – en liste der innbyggerne kan komme med forslag til politikerne. Listen inneholder alt fra barnepassbank til jevnlig strømstans. Jevnlig strømstans? Galskap!

Det er ikke mangel på tiltak og skattefinansierte ordninger for barnefamiliene i Norge. De som velger å få barn får store overføringer fra statskassen, i form av ulike subsidier.

Tiden er inne for å anerkjenne kvinner og menn som velger et barnløst liv. Det er på tide å dempe barnepresset!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer