Ukategorisert

Nei til DLD i Finnmark

Årsmøtet i Finnmark Høyre har fattet et kort vedtak om datalagringsdirektivet.

Vedtaket fattet på årsmøtet i Kirkenes 19. februar:
“Finnmark Høyre sier nei til datalagringsdirektivet slik det i dag foreligger fra regjeringer!”

De som tolker vedtaket vil se at Finnmark Høyre gir stortingsgruppen, og dermed stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen, betydelig spillerom. Dersom regjeringen kommer Finnmark Høyre i møte, blant annet på lagringstid, vil datalagringsdirektivet kunne få støtte i Finnmark Høyre. Finnmark Høyre sier dermed både ja og nei i tradisjonell Høyre-stil og det er beklagelig.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer