Ukategorisert

Ingjerd Schou i DLD-debatt

Det er klart for debatt om datalagringsdirektivet med representanter fra politisk ledelse i Justis- og politidepartementet og fra Høyres stortingsgruppe.

Politikerne møter representanter for det uavhengige juridiske miljøet. Det er Høyre som sitter med nøkkelen i saken om datalagringsdirektivet.

Debatten blir arrangert onsdag 2. mars klokken 17:30 på Juridisk fakultet, i auditoriet i 7. etasje i Domus Nova, St Olavs plass 5.

Liberaleren har ved flere anledninger etterlyst en åpen debatt om direktivet. Det er ICJ-Norge, Advokatforeningen, Forsvarergruppen av 1977 og UiO som tar ansvaret og godt er det.

Les invitasjonen fra arrangørene.

Mest lest

Arrangementer