Ukategorisert

Røykepause? Det holder ikke!

Lars Sponheim opptrer politisk som Fylkesmann i Hordaland og det blir ikke mindre politikk av at folk tar røykepauser når fylkesmannen taler.

Fylkesmannen i Hordaland er ikke valgt av borgerne og bør holde seg til jobben som statens mann i fylket.

Sponheim har holdt en hilsningstale i fylkesordførerens bursdag. Både ordvalg og tema i talen tyder på at den tidligere Venstre-lederen har opptrådt som en politiker.

VG har omtalt talen i artikkelen «Sponheim i humorkrangel i Hordaland».

Kjersti Almåsvold, lokalpolitiker på Eidsvoll, er én av mange som har reagert.

–Lars Sponheim – hold kjeft – du er ikke venstres leder lenger og denne valgkampen er ikke din, skriver Almåsvold på Twitter.com.

Fylkesmannen og fylkeskommunen
Flere av partiene på Stortinget ønsker å redusere fylkesmannsembeter og begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunale vedtak til legalitetskontroll og klager på saksbehandlingen.

Det er også et betydelig antall stortingsrepresentanter som ønsker å nedlegge fylkeskommunen. Det er problematisk dersom fylkesmennene argumenterer imot klare og gode politiske standpunkt. Å være rødgrønn talerør i fylkene ligger ikke til fylkesmannsembetene.

Lars Sponheim sier til VG at han skal holde mange hilsningstaler i tiden som kommer. Han mener de som ikke har humør bør ta seg røykepauser mens han har ordet. Det holder ikke; dette er et spørsmål om politikk, ikke om humor.

Mest lest

Arrangementer