Ukategorisert

FrP og LO bør forbli uenige

Dersom Fremskrittspartiet imøtegår kravene til LO kan partiet like godt legge ned driften.

FrP-leder Siv Jensen har hatt et møte med LO-leder Roar Flåthen. På eget nettsted slår LO fast at partene fortsatt er veldig uenige. Slik bør det forbli; FrP bør ikke endre politikk når det gjelder kollektive forhandlinger.

Desentraliserte avtaler, slik som Fremskrittspartiet ønsker, er en avtale mellom hver arbeidsgiver og hver arbeidstaker. Fremskrittspartiet ønsker stor avtalefrihet og den friheten forsvarer ikke Roar Flåthen.

Avtalefriheten er helt fundamental i et fritt samfunn, en frihet det er verdt å kjempe for.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
11 years ago

Ja. FrP kan med rette hevde å ivareta vanlige arbeidsfolks interesser bedre enn AP, nettopp fordi de ikke er enige med LO. LO er en organisasjon som sterk motarbeider vanlige folks interesser på de fleste områder.

Kåre Hyllen
Kåre Hyllen
11 years ago

«LO er en organisasjon som sterk motarbeider vanlige folks interesser på de fleste områder».

Vil gjerne se noen eksemplifiseringer som bygger opp under denne påstanden.

Fra arkivet