Ukategorisert

Mer tvang!

Ungdommer, også de i skolepliktig alder, må ha muligheten til å takke ja eller nei til arbeidsoppdrag.

Robert C. Nordli (AP) vil sette skoleelever til oppgaven med å måke snø for eldre og uføre, ifølge Agderposten.no.

Arbeiderpartipolitikeren mener ordningen kan være en fin måte til å få ungdommer til å vise omsorg. I god AP-tradisjon vil Robert C. Nordli bruke tvang.

Dersom snø er det problem for lokalpolitikerne, bør de engasjere personer som helt frivillig takker ja til arbeidsoppgaven. Lønn er en naturlig del av avtalen.

Dersom politikerne skal kunne tvinge elever til å utføre ulike typer jobber, kan det neste være oppussing av kommunale bygg med utfordringene som ligger i en slik tankegang.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lasse K. Lien
10 years ago

Var det ikke et politisk parti som tok til orde for noe lignende for en sytti års tid siden?

Anonym
Anonym
10 years ago

Et annet tvangstiltak i norsk skole er Operasjon Dagsverk. Tvungen veldedighet med sosialistisk innhold, i stedet for arbeidsuke. Dersom du ikke finner jobb, kan du betale deg ut av det. De som ikke betaler straffes med en dags fravær, eller må sitte og skrive stil om hvorfor de ikke deltar i tvangstiltaket. Gruppepress og påføring av skam dersom du ikke godtar skolens tvungne sosialisme. Operasjon Dagsverk er en svært stygg sak.

Anonym
Anonym
10 years ago

(ofte går pengene fra Operasjon Dagsverk til svært politiserte formål som er udiskutable, og de sosialistiske lærerne prøver å påføre deg skyldfølelse på en ekstremt nedverdigende måte dersom du stiller spørsmål ved tvangsarbeidet)

norskgoy
10 years ago

Godt forslag. La ungdommen måke. For å hindre liberalister klikker så kan en kalle de fysisk fostring. Alt er mulig når en kan slå to fluer i et smekk. Nå er vel skole også tvang forsåvidt.

André
André
10 years ago

Skolen er destruktiv som den er allerede. Dette er enkelt og greit slaveri. De driver og funderer på noe lignende i USA også (men skumlere greier).

Anonym
Anonym
10 years ago

Den statlige er et barnefengsel for å sikre at bare konforme mennesker lykkes, og for å skape orden i rekkene.

En av vestresidens fremste intelektuelle mener dette, men det skulle vel ikke være så vanskelig for liberalister å se seg enige, særlig ikke liberalister som har vært gjennom skolegangen i Norge (som er sterkt preget av AP-politikk)

Se Noam Chomsky fortelle om utdannelsessystemet

Anonym
Anonym
10 years ago

Og her forteller Sir Ken Robinson om skolens konformitet, som støter ut originale individer.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Dersom sosialistene vil ha tilbake dugnadsånden, er det to måter å gjøre det på: 1 Frigjøre staten for oppgaver. Det finnes nesten ikke det området lenger hvor det offentlige unnlater å gripe inn. Dette gir individet en oppfatning om sin egen utilstrekkelighet og mangel på betydning, for hvorfor skal jeg bruke tid på å gjøre noe for meg selv eller andre når det offentlige i alle tilfeller tar over oppgavene. Dersom det offentlige frigjør seg selv fra oppgaver, får de anledning til å 2 senke skattene. Gjennomsnittlige nordmenn betaler, ifølge professor Zimmer og andre, mellom 70 og 75 % av… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

OD stinker. At de får penger av LO gjør det ikke bedre.

Veldedighet skal være frivillig. OD bruker press og straff for å tvinge alle til å delta. Foreldrene opplever det som en byrde, og finner på falske jobber.

Alt er sosialistisk symbolpolitikk. De skal vise at arbeide ikke «bare er kapitalistisk». Men oppi det hele har de prestert å innføre et autoritært politisk-ideologisk tvangsopplegg i norsk skole, slik at lyst og frivillighet uteblir! De skader sin egen sak.

Fra arkivet