Ukategorisert

Nordland fylkesting sier nei til DLD

Venstre fikk flertall i Nordland fylkesting om nei til datalagringsdirektivet.

Arbeiderpartiet er fylkestingets største parti, men har ikke flertall. På nettstedet til Nordland fylkeskommune er sammensetningen av fylkestinget lagt ut.

Uttalelsen:
”Nordland fylkesting vil at Stortinget skal si nei til datalagringsdirektivet. Direktivet bryter med rettsstatens prinsipper og med retten til privat kommunikasjon. Blir direktivet innført, vil det gi staten innsyn i alle nordmenns kommunikasjonsmønstre og – nettverk.

Nordland fylkesting stiller seg kritisk til innføring av nye lover som øker adgangen til eller omfanget av overvåking i samfunnet og mener derfor at en ikke bør innføre datalagringsdirektivet i Norge.

Den totale overvåkingen i samfunnet er allerede meget omfattende. Ulike aktører sitter med utrolig mye informasjon om den enkelte og om bevegelsene våre. Ved bompasseringer, gjennom kameraer i byer og ved flyreiser må vi legitimere oss ved legitimasjon eller fingeravtrykk. Når vi handler med ulike kort på internett og i ordinære forretninger, blir det også registrert og lagret mye informasjon. Det kan også registreres hvilke aviser vi leser på nett, og hvilke hjemmesider vi besøker. Dette er informasjoner som til sammen sier mye om den enkelte.

Saken om datalagringsdirektivet er prinsipiell, og en må ta standpunkt på det grunnlaget. Menneskenes integritet skal ha et sikkert vern. Hver enkelt borger skal eie opplysninger om korrespondanse og disse burde ikke overdras til staten, teleselskaper eller andre.

Å sikre borgerne rett til å få sitt privatliv respektert er grunnleggende i en demokratisk rettsstat.

Seks EU-land har til nå avvist direktivet. Dermed er det over 100 millioner EU-borgere som ikke blir berørt av det. EU-kommisjonen arbeider i disse dager med en evalueringsrapport om direktivets implementering. Hensikten med evalueringen er å dokumentere hvilken effekt direktivet har der det er blitt implementert.

Nordland fylkesting anbefaler at regjeringen utsetter den endelige politiske beslutningen om datalagringsdirektivet til EU-kommisjonen her gjort sin evaluering!”

Gjør som Nordland fylkesting, si nei til DLD du også!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer