Ukategorisert

Kampen mot DLD på en ny arena

Venstre fremmer konkrete forslag som sørger for at datalagringsdirektivet blir overflødig.

Forslagene fra Venstre-representantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden er lagt ut på Stortinget.no. Venstre ønsker blant annet en behovsutredning for å se på hvordan ulike enheter i politiet, herunder spesielt Kripos og PST, kan bekjempe alvorlig kriminalitet med digitale verktøy, med de eksisterende hjemler og verktøy gitt av lovverket.

Det er en detaljert bakgrunn for forslagene. Trine Skei Grande og Borghild Tenden er overrasket over fremstillingen av regjeringens forslag til gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv.

–Regjeringen har lagt frem forslaget som om domstolskontroll ikke kan gjennomføres uten datalagringsdirektivet, og viser med dette en mangel på respekt for parlamentets evne og rett til å ta separate beslutninger, samt en vilje til å behandle grunnleggende rettsprinsipper som politiske verktøy for å tvinge gjennom sin mening., skriver Skei Grande og Tenden i dokumentet som er publisert på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer