Ukategorisert

Arbeiderpartiet farer med løgn!

Arbeiderpartiets Anne Marit Bjørnflaten gjentar påstanden om at datalagringsdirektivet vil styrke personvernet.

Denne gangen har toppolitikere fra det største regjeringspartiet fått påstanden på trykk hos VG.

Allerede i januar i år tok Datatilsynet til motmæle mot løgnen fra Arbeiderpartiet. Datatilsynet, som er ekspertorgan når det gjelder ivaretakelse av personvernet i Norge, vurderer regjeringens forslag som et meget alvorlig personverninngrep..

Hele artikkelen fra Datatilsynet publisert på tilsynets nettsted:
”For at det ikke skal være tvil: Datatilsynet som ekspertorgan når det gjelder ivaretakelse av personvernet i Norge vurderer Regjeringens forslag som et meget alvorlig personverninngrep.

Storberget unnlater f.eks. å nevne at forslaget innebærer at flere hundre internettleverandører vil pålegges å lagre trafikkdata de i dag ikke har lov til å lagre, langt mindre en selvstendig egeninteresse av å sikre. Vi har allerede sett flere eksempler på at personopplysninger i betydelig omfang er kommet på avveier pga sviktende sikkerhet hos enkelte aktører. Personvernet blir ikke bedre ved at enda flere nå, etter pålegg fra staten, skal lagre enda mer personopplysninger! En kartlegging gjennomført av europeiske personvernmyndigheter dokumenterer da også at direktivet i praksis er ulovlig innført i flere land. Deler av innholdet i kommunikasjonen er blitt lagret selv om dette iflg lovgivningen ikke skal lagres. Det lagres lokasjonsdata i større omfang enn forutsatt. Endelig lagres personopplysningene i praksis også i langt lengre tid enn direktivet setter som grense.

Justisminister: Å pålegge flere hundre tele- og internettaktører en plikt til å lagre enorme mengder opplysninger om hvem som kommuniserer med hvem, hvor lenge, og hvor man fysisk befinner seg når kommunikasjonen finner sted, innebærer ikke en styrking av personvernet!”

Løgn er løgn, selv om den blir fremhevet mange ganger.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer