Ukategorisert

Ivar Kristiansen forklarer sitt DLD-ja

Mange, deriblant Minervas Jan Arild Snoen krever å få vite hvordan de 30 representantene i Høyres stortingsgruppe stemte igår kveld. Blant dem som nå har offentliggjort sitt standpunkt, og begrunnelsen for det er Ivar Kristiansen.

Når 10 av Høyres fylkeslag i den interne høringsrunden efter landsmøtet i fjor vår har sagt nei til datalagringsdirektivet er det ikke til å undres over at Høyre-folk vil vite hvordan hver enkelt stemte på gruppemøtet igår. Der ble det vedtatt med 19 mot 11 stemmer å akseptere at direktivet skal innlemmes i norsk lov – og samtidig åpne forhandlinger med Ap om vilkårene for dette. Om de to partiene blir enige, gjenstår å se. Det gjenstår også å se om EU vil godta de to partienes modifisering av EU-direktivet.

Høyres partileder Erna Solberg og saksordfører Ingjerd Schou (representerer nei-fylkeslaget Østfold på Stortinget) ville igår kveld ikke gå ut med stemmetallene. Det er forståelig efter at VG og flere andre medier idag har meldt at 11 av 30 representanter stemte mot å innlede forhandlinger med Ap.

Stemmetallene avslører at det er flertall mot DLD på Stortinget. Likevel skal Høyre forhandle med Ap om å innføre direktivet. Tygg på den.

Flere av DLD-motstanderne i Høyres stortingsgruppe vil efter gårsdagens avgjørelse ikke fortelle hva de kommer til å gjøre når saken kommer opp til avstemning i Stortinget 05.april. Blant dem er Finnmark Høyres Frank Bakke Jensen og Oslo Høyres Nikolai Astrup. Blant dem som signaliserer at han vil følge gruppens avgjørelse er Telemark Høyres Torbjørn Røe Isaksen Også Akershus Høyres Sonja Irene Sjøli fra Eidsvoll sier til VG at hun har gitt opp kampen.

Skal Høyres partiorganisasjon og velgere vite hvordan de skal stålsette de 11 til å stemme i samsvar med sin overbevisning er det greit å vite hvem som har stemt for DLD, og med hvilke argumenter. VG har offentliggjort hvem de 11 er; Torbjørn Røe Isaksen, Linda Hofstad Helleland, Nikolai Astrup, Michael Tetschner, Frank Bakke Jensen, Svein Harberg, Sonja Irene Sjølie, Henning Warloe, Torgeir Dahl, Ine Marie Eriksen Søreide og Olemic Thommessen.

Nordland Høyres Ivar Kristiansen stemte ja til forhandlinger med Ap om å innføre datalagringsdirektivet, og han har gitt følgende svar på Facebook om hvorfor:

«Jeg hører til flertallet i gruppen som nå har lagt noen premisser for forhandlinger både med AP og de frem andre partiene med sikte på å påvirke innholdet i den norske teksten i vår retning. Iver er vel ikke et ord som faller meg i hu ifm saken. Men, det er likevel ingen grunn til å legge skjul på at her har vi kryssende interesser som ikke lar seg helt forene. Det er tre forhold som har gjort at jeg i standpunkt har landet der jeg har landet. 1 og 2 er de krystallklare råd jeg (vi) har fått fra politi og forsvar. 3. Saken er kontroversiell i alle EUs medlemsland. Det er ingenting som skulle tilsi at Norge som EØS land skulle innrømmes noen form for særegne unntak fra direktivet utover det handlingsrom som det åpnes for. I lukkede orienteringer er jeg gjort kjent med hva salgs trusselbilde også Norge (dessverre) står over for og fra hvilke miljøer. Inkl. terror og narko faktorer. Jeg er videre av den oppfatning at dette direktivet ikke er av en slik karakter at det kan overordnes EØS avtalens betydning. For meg er det utenkelig å bidra til å legge ned veto på en slik måte at hele EØS avtalen settes i spill. Hvis noen tror at søkkrike Norge har noen særegen sympati i EU, er jeg redd for at de tar grundig feil. Tror rundt 70% av Nordlands eksport går direkte til EU. Noen vil si at det er skremsler å trekke frem dette argumentet, men i en veto situasjon er det dessverre markedsadgangen og dets vilkår det handler om. Vi ønsker selvfølgelig å sikre prosedyrer for hvem og hvilken tilgang til data som skal eksistere, men dette kjenner du selvfølgelig. Jeg har respekt for de som har motsatt syn ift mitt eget. Men, min jobb er hver dag å foreta valg. Noen dager vanskeligere valg enn andre dager :-)»

Mest lest

Arrangementer