Notiser

Politileder mener hensikten helliger middelet

Arne Johannesen, leder i Politiets fellesforbund kommenterer debatten om datalagringsdirektivet med å si at han er «skuffet over at partier og politikere bestemmer seg på prinsipielt grunnlag». Det er naturligvis bedre å ha som rettesnor at hensikten helliger middelet. les intervjuet med Computerworld her.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami