Notiser

Politileder mener hensikten helliger middelet

Arne Johannesen, leder i Politiets fellesforbund kommenterer debatten om datalagringsdirektivet med å si at han er «skuffet over at partier og politikere bestemmer seg på prinsipielt grunnlag». Det er naturligvis bedre å ha som rettesnor at hensikten helliger middelet. les intervjuet med Computerworld her.

Mest lest

Arrangementer