Notiser

Politileder mener hensikten helliger middelet

Arne Johannesen, leder i Politiets fellesforbund kommenterer debatten om datalagringsdirektivet med å si at han er «skuffet over at partier og politikere bestemmer seg på prinsipielt grunnlag». Det er naturligvis bedre å ha som rettesnor at hensikten helliger middelet. les intervjuet med Computerworld her.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
10 years ago

Hva f…? Mener AJ at man ikke bør tenke prinsippielt? Hans argumentasjonsmåte leder (i prinsippet) rett til Auschwitz.

OBS: AJ blir kanskje ny politidirektør.

norskgoy
10 years ago

Når har politiet oppført seg annerledes? Historiska altså. Hvilke politistyrker i verden har oppgitt «verktøy» frivillig, fordi det enten er moralsk forkastelig eller at de ikke oppnår det som var ønsket.

Fra arkivet