Ukategorisert

SV’er vil fravriste Høyre Anna Rogstad

Imorgen er det 100 år siden Anna Rogstad ble første kvinne som møtte som representant på Stortinget. SV’eren og lederen av Norsk Kvinnesaksforening, Torild Skard forsøker i et innlegg i Dagsavisen idag (foreløbig ikke på nett) å fravriste Høyre «eierskapet» til Rogstad.

Rent formelt har Torild Skard rett. Anna Rogstad representerte Frisinnede Venstre på fellesliste med Høyre. I mange saker var hun dypt uenig med listens førstemann; Jens Bratlie (statsminister for Høyre februar 1912 – januar 1913). Det gjaldt blant annet både stemmerett for kvinner og et stort militærbudsjett (Skard omtaler begge deler i sitt innlegg).

Både Skard i sitt innlegg og Kirsti Kolle Grøndahl (tidligere stortingspresident for Ap) skriver i et innlegg i VG om kvinnene som gikk i bresjen for stemmerett for kvinner. Mange av dem hadde tilknytning til Venstre – ikke Høyre.

At Rogstad faktisk tilhørte Frisinnede Venstre bringer oss rett til en av de heftigste strider i norsk politikk; rett til efterdønningen av av uavhengigheten i 1905, til splittelsen av Venstre.

Mannen som stod i spissen for regjeringen i 1905 var Christian Michelsen. I 1903 hadde han stiftet Samlingspartiet, og skulle finne en smidigere vei til unionsoppløsning enn Venstres konfronterende radikalisme. Han ble statsminister 11.mars 1905, løste oppdraget, og ble sittende til 1907. Michelsen ble avløst av sin utenriksminister, Jørgen Løvland (Venstre). Hans regjering satt bare til året efter, da den såkalte konsolideringen av Venstre førte til nok en partisplittelse – og til Gunnar Knudsens lange periode som både statsminister av og leder for Venstre.

I denne perioden var Venstre et stort parti, som fikk 45,4% av stemmene ved valget i 1907. men gruppen var blitt stor og politisk «utflytende». Gunnar Knudsen ville ha klare grenser mot Høyre (Ap var knapt noe tema), og sørget for å oppløse stortingsgruppen på dens første møte efter valget. Han innkalte til et nytt møte, der ca 50 av de 76 innvalgte representantene på ulike typer Venstre-lister møtte. Det konsoliderte og rene Venstre hadde gjenoppstått.

Hva gjorde høyrefløyen? Jo, de dannet Frisinnede Venstre – som et par år senere skulle få Anna Rogstad som representant – og første kvinne på Stortinget.

Frisinnede Venstre (FV) er blitt beskrevet som en hær med høvdinger men uten fotsoldater. Det var tidligere statsminister Christian Michelsen som stiftet partiet, og mange tidligere «Venstre-høvdinger» sluttet seg til. Partiet klarte ikke å finne en form og konsekvent politisk linje, men samarbeidet mye med Høyre. Kanskje derfor oppfattes Anna Rogstad idag som H-representant. Efter 100 år er mye glemt. I den norske rekken av statsministre finner vi to fra Frisinnede Venstre; Wollert Konow, og Abraham Berge. Konows regjering er den eneste som har måttet gå av på grunn av et språkpolitisk spørsmål.

Oppdatert: Stortinget hyllet idag Anna Rogstad, og Venstre vil gjerne fremheve at hun stod i en sterk V-tradisjon.

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Naulit
Naulit
11 years ago

Frisinnede Venstre er et forløperparti til Høyre (dvs. et parti som gikk inn/ble nedlagt til fordel for Høyre). Så i forhold til DAGENS parti Høyre er DATIDENS Frisinnede Venstre en forløper og Rogstad en representant for dette.

Erik
Erik
11 years ago

Enig med Naulit og artikkelforfatter. Frisinnede Venstre var et haleheng til Høyre, og John Lyng startet også sin karrière her i sin tid. På samme møte så tilhørte Johan Castberg de i dag noe ukjente Arbeiderdemokratene, men alle omtaler ham som Venstre-mann. Sett i lys av politikken og Arbeiderdemokratenes fisjonering og fusjonering med Venstre så er dette også riktig. Med andre ord, det vil ikke være direkte feilaktig (om enn noe upresist) å omtale Anna Rogstad som Høyre-kvinne.

Naulit
Naulit
11 years ago

Peer Aage: Ja, jeg er klar over at *datidens* Høire eksisterte samtidig med FV. Poenget var at mens *datidens* Høire og FV var forskjellige partier, er *nåtidens* Høyre et parti som har både datidens Høire og datidens FV som forløpere, dvs. Høyre er FVs arvtager/etterfølger på samme måte som Senterpartiet er etterfølgeren til Bondepartiet, eller på samme måte som Rødt er etterfølgeren til både AKP og RV (det er ikke unormalt at et parti har flere forløpere, som resultat av at partier slår seg sammen, formelt eller i praksis). Frisinnede Venstre ble i sin tid besluttet nedlagt *til fordel for… Read more »

Naulit
Naulit
11 years ago

Frisinnede Venstres avis het Tidens tegn og utkom mellom 1910 og 1941. Høyre etablerte i 1993 tidsskriftet Tidens tegn, som utkom til 2000. Der har Kristin Clemet vært redaktør.

simonfur
11 years ago

men, man kan vel da si at Frisinnede Venstre har sitt utspring fra Venstre?

Naulit
Naulit
11 years ago

Ja, det kan man jo si, men dette var jo en gruppe som nettopp brøt ut av Venstre fordi de ikke lenger ville være i det partiet. Det blir det samme som at kommunistpartiet har sitt utspring i arbeiderpartiet. Så FV var ikke en del av Venstre, men en utbrytergruppe som la seg tett opp til Høyre og etterhvert ble en del av (gikk inn i) Høyre.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
11 years ago

En ellers utmerket artikkel inneholder bare en bitteliten upresishet: Det er riktig at Konow måtte tre tilbake i 1912 på grunn av målsaken. Det samme var imidlertid også tilfellet med Halvorsens første regjering ni år senere. Halvorsen måtte gå av på grunn av det såkalte mordet i skolegården; stortingsflertallets misnøye med en skolekommisjon Halvorsens mindretallsregjering hadde nedsatt. Misnøyen bestod i at flertallet mente kommisjonen inneholdt for mange riksmålsfolk. Det hører også med til historien at Blehrs regjering, som overtok etter Halvorsen, beholdt kommisjonen med nøyaktig den samme sammensetning. Så mye for prinsippene! Ellers er det alltid en fryd å lese… Read more »

Sosialisten
11 years ago

Anna Rogstad var då fagforeiningsaktivist, så heilt typisk høgrekvinne kan ho neppe kallast. Feministisk lærartillitsvald med sterke meiningar i fredssaka – det finst nokre av dei i SV òg, så Torhild Skard kjenner seg nok att på sett og vis. Tykkjer det er vanskeleg å kritisere henne for noko av det ho skriv. Men det er kanskje ikkje det du vil gjere heller, for Frisinna Venstre har vel ei større tilknyting til liberalisme av liberaleren.no-typen enn det Høgre har og hadde? John Lyng starta forresten som politisk aktiv i Mot Dag. Og Tidens Tegn blei starta opp endå ein gong… Read more »

Pleym
Pleym
11 years ago

Men Rogstad var definitivt ingen sosialist. Venstre hadde mye samarbeid med fagforeninger de årene Ap ikke hadde nok styrke som politisk kraft.

gutten
gutten
10 years ago

Rogstad meldte seg inn i Ap. Så da var hun sosialist

Fra arkivet