Ukategorisert

Sverige utsatte DLD, EU evaluerer DLD. Hva gjør Norge?

Igår vedtok den svenske riksdagen å utsette innføringen av datalagringsdirektivet med ett år. I EU har man utsatt evalueringen av DLD en rekke ganger, men den er nå ventet midt i april – efter at AP og Høyre sannsynligvis har innført direktivet i Norge.

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Oslo Høyre og en av Høyres markante motstandere av datalagringsdirektivet mener at Norge kan koste på seg å vente med innføringen, ifølge NRK.

Ifølge Dagbladet har DLD-motstanderne Venstre, SV, KrF, SP og FrP bedt Høyre om egne forhandlinger – istedenfor at Høyre har parallelle forhandlinger dem og Ap samtidig. Men Høyre avviser dette.

Avstemningen om datalagringsdirektivet i Stortinget 04.april blir historisk, fordi alle representantene må stille til avstemningen. Dette er ikke vanlig, men partienes innpiskere ble enige om dette – efter forslag fra Venstre. Vanligvis er det slik at hvis en representant fra ett parti er fraværende sørger innspiskeren fra vedkommendes parti for at noen fra et annet parti (som representerer motsatt syn) også har en representant fraværende – slik at forholdet mellom to syn blir opprettholdt stemmemessig.

I håp om at datalagringsdirektivet skal vedtas av Stortinget kan det se ut som om KRIPOS ikke benytter de muligheter de har til å efterforske f.eks pedofiles overgrep mot barn. Anders Brenna i StoppDLD mener politiet opptrer med en politisk agenda når de slipper en slik nyhet samme dag som riksdagen velger å utsette DLD-innføringen i Sverige.

NRK2 sendte igår et program om hvilken informasjon man kan finne om en tilfeldig valgt person på internett. Programmet burde vært sendt i beste sendetid på NRK1 hver dag frem til 04.april.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tor Hagenborg
Tor Hagenborg
11 years ago

Utrolige påstander i nest siste avsnitt. Hva tenker man egentlig med? Påstandene er så urimelige at de burde trekkes tilbake.

Det var Europol som holdt pressekonferanse onsdag 16. mars. Nyheten om at verdens hittil største nettsted for deling av barneporno og overgrep var stengt ned ble først kjent på BBC News samme dag og i norske media dagen etter. At man tror at Kripos lar være å etterforske spor etter inntil 34 norske overgripere pga en sak som nærmest er politisk avklart er skammelig.

Pleym
Pleym
11 years ago

Om påstanden Hagenborg viser til er korrekt eller ikke, er umulig å vite svaret på. Men det er pussig at politiet insisterer så mye på å få innført DLD når de henlegger saker på løpende bånd der gjerningsmannen faktisk er kjent. Det må være lov å stille spørsmål om politiets prioriteringer. Hvorfor ber man ikke om å få forlenget lagringstiden, hvis tre uker er så begrensende? I en efterforskning som efter sigende har gått over flere år er det rart at internasjonalt politi – så lenge de vet om de norske begrensningene hva angår lagringstid – er raskere ute med… Read more »

IvarE
IvarE
11 years ago

Dette viser vel til fulle hvor farlig det ville være å gi myndighetspersoner med så begrenset teknisk forståelse de fullmakter de ber om i forbindelse med DLD. At de ikke kan finne en «person» etter 3 uker «fordi adressen er slettet» er *tøv*, og ikke noe annet. (Med «person» i anførselstegn pga. det nedenstående.) At adressen faktisk ikke forteller noe som helst om hvem den faktiske gjerningspersonen er, synes de å være fullstendig uvitende om. Med dagens nett forteller adressen kun hvor *tilknytningspunktet* er, ikke hvem som har gjort noe spesifikt. Venter bare på den «artige» situasjonen (forholdsvis enkelt, men… Read more »

Tor Hagenborg
Tor Hagenborg
11 years ago

Det som Pleym med sitt innlegg insinuerer er at Kripos skal ha latt være å etterforske grov kriminalitet, hvor inntil 34 nordmenn kan ha gjort seg skyldig til overgrep og spredning av barneporno. Konsekvensen av det må nødvendigvis være at Kripos har latt være å gjøre noe for de norske barna som har vært utsatt for dette. For jeg legger til grunn at det er sannsynlig at også norske barn er blant ofrene i denne saken. Pleym sier at vi ikke vet om disse påstandene er korrekte eller ikke. For iflg Anders Brenna kan Kripos ha hatt politiske motiver, i… Read more »

Anders Brenna
11 years ago

Det er med tungt hjerte at jeg har gått så hardt til angrep på Kripos som jeg har gjort. De som har fulgt med på hva jeg har jobbet med i personvernrelaterte saker på internett, vil se at den røde tråden har vært at jeg har kjempet for at det er politiet som skal ha monopol på å kunne kreve utlevering av personsensitive opplysninger. Det er spesielt tydelig i #krevsvar-saken der private etterforskere fikk domstolene med på at de kunne få utlevert informasjon om mistenkte fildelere uten å måtte gå via politiet. Det samme er dessverre også tilfelle i DLD.… Read more »

Anonym
Anonym
11 years ago

Anders: Kripos begynte å dytte barneporno foran seg allerede på starten av 00-tallet, for å innføre sensur, uten debatt. Media våget ikke debattere, og sensuren har fortsatt ikke blitt gjenstand for en verdig diskusjon. Norge er pådriverlandet for internasjonal vestlig internettsensur. I Finland har man hatt debatt, men ikke i Norge. Kripos har siden den gang gjennomgående vist total mangel på kompetanse. Se for eksempel her:

http://www.gateavisa.no/2009/12/09/hemmelig-sensur-som-virker-mot-sin-hensikt/

Fra arkivet